Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
August
2022
Kúpna zmluva
120/2022/TnUAD
712,80 € MERCATOR DMS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
August
2022
Kúpna zmluva
119/2022/TnUAD
904,80 € MERCATOR DMS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
August
2022
Kúpna zmluva
118/2022/TnUAD
29 318,40 € MERCATOR DMS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
August
2022
Zmluva o dielo č. 117/2022/TnUAD
117/2022/TnUAD
151 261,07 € NORMA - stavebno obchodná spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
August
2022
Zmluva o dielo č. 116/2022/TnUAD
116/2022/TnUAD
68 318,38 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
August
2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
115/2022/TnUAD
40 280,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17.
August
2022
Zmluva o dielo
114/2022/TnUAD
63 633,84 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11.
August
2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
113/2022/TnUAD
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
August
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
112/2022/TnUAD
0,00 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
August
2022
Kúpna zmluva DNS č. 22
111/2022/TnUAD
19 380,00 € Top Soft BSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
August
2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0016
110/2022/TnUAD
129 464,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
213/2022
8 451,35 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
Júl
2022
Poistná zmluva
9107053235
179,07 € UNIQA pojisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní
109/2022/TnUAD
216,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Kuba, PhD.
20.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní
108/2022/TnUAD
144,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
19.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní
107/2022/TnUAD
144,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Milan Jus, PhD.
19.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní
106/2022/TnUAD
144,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
18.
Júl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
105/2022/TnUAD
0,00 € Purgo, s.r.o., Dohňany Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
Júl
2022
Zamestnávateľská zmluva
104/2022/TnUAD
30,00 € UNIQA dd.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
Júl
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
103/2022/TnUAD
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne