Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
096/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
7. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
095/2024/TnUAD
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
094/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová
7. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
093/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Petra Nekorancová
7. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
092/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
091/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Daňová
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
090/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Patrik Kyseľ
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
089/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Barbora Boďová
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
087/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vanesa Hlávnková
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385
086/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nikita Vojtechová
3. Máj 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci
085/2024/TnUAD
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2024
Darovacia zmluva
083/2024/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2024
Kúpna zmluva DNS č. 33
084/2024/TnUAD
71 462,92 € Aricoma Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou v doktorandskom štúdiu
082/2024/TnUAD
0,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2024
Zmluva o stravovaní študentov
081/2024/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
080/2024/TnUAD
9 180,00 € Vzdelávacie centrum Education Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
079/2024/TnUAD
0,00 € Občianske združenie Amazonky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 078/2024
078/2024/TnUAD
408 796,45 € Peter Sýkora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
077/2024/TnUAD
7 154,00 € Ing. Marek Makúch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
076/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Alena Breznická, PhD.