Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2021
Darovacia zmluva
165/2021/TnUAD
4 025,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Simona Brigantová
5. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04816
164/2021/TnUAD
2 000,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
163/2021/TnUAD
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2021
Zmluva o spolupráci
162/2021/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Obec Uhrovec
30. September 2021
Zmluva o ubytovaní
161/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.3/LTT/2021
160/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bruno André Wolfrum
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.6/LTT/2021
159/2021/TnUAD
5 052,36 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nguyen Mai Phuong Truong
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.6/LTT/2021
158/2021/TnUAD
3 714,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Udhaya Kumar Aruchamy
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.5/LTT/2021
157/2021/TnUAD
3 714,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Haritha Ajitha Haridasan
24. September 2021
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0322
156/2021/TnUAD
Doplnená
86 400,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 11
155/2021/TnUAD
6 090,00 € Datacomp, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
154/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akrity Anand
17. September 2021
Zmluva o spolupráci
153/2021/TnUAD
0,00 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 10
152/2021/TnUAD
17 217,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2021
Zmluva o partnerstve č. R - 4552/2021
151/2021/TnUAD
0,00 € Technická univerzita Zvolen, Ekonomická univerzita v Bratislave; Katolícka univerzita v Ružomberku; Prešovská univerzita v Prešove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2021
Darovacia zmluva
150/2021/TnUAD
4 025,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
27. August 2021
Non-disclosure agreement
149/2021/TnUAD
0,00 € RONA, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností
148/2021/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2021
Kúpna zmluva
147/2021/TnUAD
500,00 € MATADOR Real Estate, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín Programu Erasmus+ č. 77851-MOB-00052/STT/ZLÍN/2020/2021
146/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Krbaťa, PhD.