Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2021
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-20-0322
156/2021/TnUAD
Doplnená
86 400,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 11
155/2021/TnUAD
6 090,00 € Datacomp, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
154/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akrity Anand
17. September 2021
Zmluva o spolupráci
153/2021/TnUAD
0,00 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 10
152/2021/TnUAD
17 217,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2021
Zmluva o partnerstve č. R - 4552/2021
151/2021/TnUAD
0,00 € Technická univerzita Zvolen, Ekonomická univerzita v Bratislave; Katolícka univerzita v Ružomberku; Prešovská univerzita v Prešove Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2021
Darovacia zmluva
150/2021/TnUAD
4 025,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
27. August 2021
Non-disclosure agreement
149/2021/TnUAD
0,00 € RONA, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností
148/2021/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2021
Kúpna zmluva
147/2021/TnUAD
500,00 € MATADOR Real Estate, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín Programu Erasmus+ č. 77851-MOB-00052/STT/ZLÍN/2020/2021
146/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Krbaťa, PhD.
24. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín Programu Erasmus+ č. 77851-MOB-00054/STT/ZLÍN/2020/2021
145/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Ekcert, PhD.
24. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín Programu Erasmus+ č. 77851-MOB-00051/STT/ZLÍN/2020/2021
144/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Pavol Mikuš, PhD.
24. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín Programu Erasmus+ č. 77851-MOB-00055/STT/ZLÍN/2020/2021
143/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Milan Jus, PhD.
19. August 2021
Dohoda podľa §1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách o plnení úloh pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne
142/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MVDr. Stanislav Svatík
18. August 2021
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
141/2021/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. August 2021
Kúpna zmluva č. 140/2021/TnUAD
140/2021/TnUAD
Doplnená
27 600,00 € PM Systems, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. August 2021
Kúpna zmluva č. KS-21052
139/2021/TnUAD
Doplnená
8 940,00 € SVS FEM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri verejnom obstarávaní
138/2021/TnUAD
Doplnená
11 580,00 € Visions Entertainment, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2021
137/2021/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne