Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
104/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Soňa Madajová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
103/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vanessa Kubištová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
102/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nina Maďarová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
101/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mariia Martyn
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
100/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Viktória Pachová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
099/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Patrícia Smoleňáková
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
098/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Timea Davidová
10. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
097/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Veronika Hurbaničová
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
096/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
7. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
095/2024/TnUAD
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
094/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová
7. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
093/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Petra Nekorancová
7. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
092/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
091/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Daňová
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
090/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Patrik Kyseľ
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
089/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Barbora Boďová
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
087/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vanesa Hlávnková
7. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385
086/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nikita Vojtechová
3. Máj 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci
085/2024/TnUAD
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2024
Darovacia zmluva
083/2024/TnUAD
1 000,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne