Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 063/2024/TnUAD
063/2024/TnUAD
15 727,73 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a poskytovaných službách
062/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Čajková
12. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
061/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne JUDr. Andrej Poruban, PhD.
12. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
060/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH
9. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
059/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Katarína Bradáčová, PhD.
9. Apríl 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na mobilitu zamestnancov na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
058/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Katarína Štefčíková, PhD.
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
057/2024/TnUAD
0,00 € ATG Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Apríl 2024
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
056/2024/TnUAD
0,00 € Starmus Universe 2007 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
055/2024/TnUAD
0,00 € Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volebných miestností
054/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volebných miestností
053/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín
22. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov na zabezpečenie volebných miestností
052/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mesto Trenčín
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
051/2024/TnUAD
0,00 € Slovenské centrum digitálnych inovácií - združenie právnických osôb Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
050/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
19. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie projektov KA131
049/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
048/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dajana Doci
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
047/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Marjeta Frrokaj
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
046/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Etleva Shehu
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
045/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Enes Abazi
14. Marec 2024
Agreement - Erasmus+ mobility of individuals - Project code: 2023-1-SK01-KA-171-HED-0000130627
044/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Leart Shima