Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
131/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michaela Kromková
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
130/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matúš Oravec
30. Máj 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4212 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
129/2023/TnUAD
7 590,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
128/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Viktória Hrehorčáková
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
127/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Simona Ondrášková
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
126/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Bočeková
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
125/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kristína Jánošíková
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
124/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gabriela Kubašková
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
123/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Oliver Kamenický
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
122/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Kováčová
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
121/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Janka Graňáková
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
120/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chiara Ianos
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
119/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Veronika Muhová
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
118/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kristína Kučmová
30. Máj 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
117/2023/TnUAD
4 266,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
116/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Juraj Majerský
29. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
115/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Kubasáková
29. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
114/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING
29. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
113/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.
26. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
112/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.