Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 051/2022/TnUAD
051/2022/TnUAD
Doplnená
45 151,20 € EXIMA, spo. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2022
Poistná zmluva č. 9102022325
050/2022/TnUAD
198,00 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2022
Darovacia zmluva
049/2022/TnUAD
5 635,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva DNS č. 18
048/2022/TnUAD
12 082,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D3/2022/13
047/2022/TnUAD
8 000,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov
046/2022/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2022
Darovacia zmluva
045/2022/TnUAD
450,00 € DELIKOMAT SLOVENSKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
044/2022/TnUAD
Doplnená
10 511 650,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
043/2022/TnUAD
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
042/2022/TnUAD
0,00 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Marec 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
041/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Ján Krmela, Ph.D.
25. Marec 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
040/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
25. Marec 2022
Zmluva o dielo
039/2022/TnUAD
64 800,00 € ITernal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2022
Zmluva o dielo
038/2022/TnUAD
67 800,00 € ITernal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 037/2022/TnUAD
037/2022/TnUAD
87 360,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Marec 2022
Dohoda o pristúpení k Memorandu o spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania zo dňa 01.12.2021
036/2022/TnUAD
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
035/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj, Konferencia biskupov Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
034/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
033/2022/TnUAD
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Darovacia zmluva
032/2022/TnUAD
6 055,00 € Ing. Jana Kuricová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne