Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
043/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
042/2024/TnUAD
Doplnená
39 480,00 € Ing. arch. Peter Dunajovec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2024
Declaration of commitment
041/2024/TnUAD
0,00 € Euraxess Slovakia National Coordinator Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Marec 2024
Marketing services contract
040/2024/TnUAD
0,00 € Integral Educational Programs LTD Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
039/2024/TnUAD
Doplnená
20,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 037/2024
037/2024/TnUAD
107 321,20 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
038/2024/TnUAD
151 836,00 € Urbárske spoločenstvo a Lesné spoločenstvo, pozem. spol. Trenčín - Záblatie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-23-0065
036/2024/TnUAD
4 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-23-0018
035/2024/TnUAD
4 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
034/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
1. Marec 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu na školenie Inštitucionálneho koordinátora projektov KA131
033/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Jana Šteiningerová, PhD.
1. Marec 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
032/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Avnee Chauhan
29. Február 2024
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na roky 2024-2025
031/2024/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2024
Mandatary contract
030/2024/TnUAD
5 112,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Suk-Joong L. Kang
16. Február 2024
Zmluva o dielo č. 029/2024
029/2024/TnUAD
214 924,99 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/0964 a Dohoda o pristúpení k tejto zmluve
028/2024/TnUAD
0,00 € Arch konstrukt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2024
Darovacia zmluva
027/2024/TnUAD
0,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
026/2024/TnUAD
55 634,80 € Výskumná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
025/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marcel Kohutiar, PhD.
8. Február 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
024/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.