Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 321/2023
321/2023/TnUAD
0,00 € Mgr. Petra Sujová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. December 2023
Poistná zmluva č. 2409328384
320/2023/TnUAD
694,67 € Generali Poisťovňa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. December 2023
Darovacia zmluva
319/2023/TnUAD
0,00 € Ing. Lukáš Klimek Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. December 2023
Darovacia zmluva
318/2023/TnUAD
13 090,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. December 2023
Zmluva o dielo
317/2023/TnUAD
0,00 € Global Raymac Surveyes Inc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2023
Kúpna zmluva DNS č. 32
316/2023/TnUAD
5 700,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2023
Kúpna zmluva
315/2023/TnUAD
115 362,48 € SAFINA Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2023
Darovacia zmluva
314/2023/TnUAD
5 110,00 € Ing. Marek Makúch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2023
Príkazná zmluva
313/2023/TnUAD
0,00 € Mgr. Markéta Holá, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2023
Zmluva o dielo
312/2023/TnUAD
0,00 € doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2023
Zmluva o dielo
311/2023/TnUAD
0,00 € doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M, MSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2023
Zmluva o dielo
310/2023/TnUAD
0,00 € Mgr. Zuzana Veselá Hrušková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 309/2023
309/2023/TnUAD
0,00 € povrchovky servis, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 308/2023
308/2023/TnUAD
0,00 € WEBfly, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 307/2023
307/2023/TnUAD
0,00 € Noestav, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
306/2023/TnUAD
6 825,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. December 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
305/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Jan Krmela, Ph.D.
4. December 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
304/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
4. December 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
303/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Radoslava Galovičová
4. December 2023
Darovacia zmluva
302/2023/TnUAD
13 090,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne