Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2022
Zmluva o spolupráci
010/2022/TnUAD
0,00 € Krajské centrum voľného času v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Január 2022
Zmluva o dielo
009/2022/TnUAD
20 265,48 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2022
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
005/2022/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Miriam Krištofová
24. Január 2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
008/2022/TnUAD
0,00 € MKstil, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Január 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1650/2021
007/2022/TnUAD
6 471,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Január 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1649/2021
006/2022/TnUAD
11 990,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Január 2022
Kúpna zmluva na dodávku laboratórneho nábytku
004/2022/TnUAD
Doplnená
44 395,50 € Konimpex, spoločnosť s ručením obmedzeným Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Január 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte
003/2022/TnUAD
0,00 € Štátna pokĺadnica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Január 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
002/2022/TnUAD
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Január 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 110/2022
001/2022/TnUAD
0,00 € A.En. Slovensko s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. December 2021
Nájomná zmluva
223/2021/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
22. December 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202026736_Z
222/2021/TnUAD
99 624,97 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. December 2021
Servisná zmluva - rohože
221/2021/TnUAD
14,77 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. December 2021
Servisná zmluva - rohože
220/2021/TnUAD
14,77 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. December 2021
Servisná zmluva - rohože
219/2021/TnUAD
14,77 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 17
218/2021/TnUAD
Doplnená
10 228,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
217/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
15. December 2021
Zmluva o nájme bytu č. 52/2021
216/2021/TnUAD
0,00 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
215/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Jana Španková, PhD.
14. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
214/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.