Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 146/2023
146/2023/TnUAD
Doplnená
14 235,04 € FLEXIMONT SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
145/2023/TnUAD
1 026,00 € HASIL - HD, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
144/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Sára Huttová
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
143/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Natália Vrábľová
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
142/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Laura Svetlíková
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
141/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ńina Pavleová
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
140/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Viliam Pasnišin
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
139/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Prasličáková
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
138/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ema Veselá
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
137/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Soňa Rechtorníková
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
136/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jana Uherková
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
135/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Timea Oreničová
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/PRAHA/2022/2023
134/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kristína Proskuryakova
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
133/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Lucia Daňová
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
132/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Barbora Komorovská
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
131/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michaela Kromková
31. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
130/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matúš Oravec
30. Máj 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4212 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
129/2023/TnUAD
7 590,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
128/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Viktória Hrehorčáková
30. Máj 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
127/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Simona Ondrášková