Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 284/2023
284/2023/TnUAD
0,00 € TEMER GROUP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 283/2023
283/2023/TnUAD
0,00 € Mgr. Jana Trenčanová - BAVIAČKA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 282/2023
282/2023/TnUAD
0,00 € Anton Bajzík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 281/2023
281/2023/TnUAD
0,00 € Juno, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 280/2023
280/2023/TnUAD
0,00 € M - STAV Servis, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 279/2023
279/2023/TnUAD
0,00 € Concept, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s dlhodobým výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre fun. a povrchovo funkcional sklá"
278/2023/TnUAD
2 128,21 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Parisa Naghadian Moghadam
10. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s dlhodobým výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre fun. a povrchovo funkcional sklá"
277/2023/TnUAD
2 128,21 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Reza Samiee
10. November 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
276/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Pavol Struhár, PhD.
10. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
275/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Iveta Hrnková
10. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
274/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Mária Vrúblovská
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
273/2023/TnUAD
0,00 € Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
272/2023/TnUAD
0,00 € Sírnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
271/2023/TnUAD
0,00 € Lázně Velké Losiny, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
270/2023/TnUAD
0,00 € LS Royal Mariánske Lázně, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2023
Kúpna zmluva DNS č. 31
269/2023/TnUAD
34 560,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
268/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Martina Csizmaziová
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
267/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Anna Domianová
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
266/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Jana Hubníková
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
265/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Viktória Lenhartová