Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
213/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nikola Gajdošová
13. December 2021
Zmluva uzatvorená v rámci realizácie projektu hokejového tímu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne "Gladiators TnUAD Trenčin" a jeho účasti v Európskej univerzitnej hokejovej lige
212/2021/TnUAD
9 540,00 € FRYSLA Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 16
211/2021/TnUAD
10 345,20 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2021
Poistná zmluva č. 9101872894 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
210/2021/TnUAD
104,56 € Groiupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2021
Darovacia zmluva
209/2021/TnUAD
2 000,00 € Nadácia Matador Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2021
Erasmus+, Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
208/2021/TnUAD
495,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
8. December 2021
Erasmus+, Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
207/2021/TnUAD
495,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.
8. December 2021
Erasmus+, Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
206/2021/TnUAD
495,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Igor Barényi, PhD.
6. December 2021
Kúpna zmluva
205/2021/TnUAD
Doplnená
29 150,00 € CC TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
204/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Krbaťa, PhD.
2. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
203/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Pavol Mikuš, PhD.
2. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
202/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Eckert, PhD.
2. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 14
201/2021/TnUAD
19 443,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. Z SKCZ304011U702
200/2021/TnUAD Dodatok 01 k 053/2020/TnUAD
140 023,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2021
Dohoda o sponzorstve podujatí/aktivít
199/2021/TnUAD
1 200,00 € Merck, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2021
Sponzorská zmluva
198/2021/TnUAD
1 800,00 € Biogen Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 15
197/2021/TnUAD
18 296,40 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2021
Licenčná zmluva
196/2021/TnUAD
0,00 € ZADAS spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2021
Zmluva o odplatnom poskytovaní služieb
195/2021/TnUAD
3 120,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2021
Darovacia zmluva
194/2021/TnUAD
Doplnená
9 660,00 € Ing. Pavol Čerňava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne