Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
034/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.
2. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
033/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Igor Barényi, PhD.
2. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
032/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/LIBEREC/2022/2023
031/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Angelika Hegdűsová
31. Január 2023
Mandátna zmluva
030/2023/TnUAD
81 600,00 € Peter Pálka - PPR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo SEMOD-EL76/37-11/2023
029/2023/TnUAD
111 000,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Január 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3176 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK č. 800 402 2236
028/2023/TnUAD
2 041,52 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
027/2023/TnUAD
9 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 2. etapa
026/2023/TnUAD
6 414,51 € UNIQA pojišťovna, s.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
025/2023/TnUAD
34 350,00 € Robert Trygve Lee Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3112 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK č. 800 402 2236
024/2023/TnUAD
2 249,83 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
023/2023/TnUAD
Doplnená
13 723 487,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
022/2023/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Botakoz Tangat
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
021/2023/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rabbaniya Omirbekova
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
020/2023/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nazym Zhenissova
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. ALICANTE/2022/2023
019/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Martin Hrubiško
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
018/2023/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dinara Aimakova
23. Január 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
017/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Marek Vlasák
20. Január 2023
Zmluva o prevode práva na riešenie
016/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martin Michálek, PhD., Claviijo Mejia German Adres MSc. PhD., prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
18. Január 2023
Zmluva o združení
015/2023/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne