Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
210/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
6. Marec 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
062/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
25. August 2016
Zmluva o ubytovaní
064/2016/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr.H.c., prof. Eugen Jóna, DrSc.
27. November 2019
Grant agreement for Erasmus+ traineeship between Programme and Partner Countries No. 01/SMP/2019/2020
231/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dzmitry BAIHAZIN
1. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
138/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ema Veselá
11. Október 2017
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
112/2017/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Emília Paňková, Bc.
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
143/2022/TnUAD
6 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ertugrul Varlik
14. Október 2014
Dohoda o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
144/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Eva Ganobčíková
16. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. 59965-MOB-00022/STT/PRAHA/2019/2020
200/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Eva Halgošová
5. November 2018
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
144/2018/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Eva Hološová
16. Október 2015
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
139/2015/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Eva Štrbáková
30. Júl 2012
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
101/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne EXPO CENTER, a.s.
11. Apríl 2012
Dodatok č.5 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
058/2012/TnUAD
48 161,85 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
2. Apríl 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
048/2012/TnUAD
1 545,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. December 2020
Nájomná zmluva
125/2020/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
29. December 2021
Nájomná zmluva
223/2021/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
18. Január 2023
Nájomná zmluva
014/2023/TnUAD
2 400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
18. September 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
124/2013/TnUAD
Doplnená
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Farkaš Ladislav
24. September 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
125/2014/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Farkaš Ladislav
18. November 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s dlhodobým výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 „FunGlass“
220/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fatih Kurtuldu