Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2016
Zmluva o ubytovaní
044/2016/TnUAD
12,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
15. Jún 2016
Zmluva o ubytovaní
045/2016/TnUAD
12,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
158/2022/TnUAD
10 483,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hossein Ebrahim Hosseini Tazeh Kandi
7. Máj 2019
Zmluva o dielo
097/2019/TnUAD
7 780,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chemosvit Fibrochem, a.s.
30. Jún 2017
Zmluva o ubytovaní
071/2017/TnUAD
100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Igor Mikláš
4. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 77851-MOB-00006/SMS/PRAHA/2020/2021
007/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ilia ARTAMONOV
20. Marec 2013
Zmluva o nájme reklamnej plochy
027/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne INCOMP, s.r.o.
20. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
159/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Miloš Pelech
13. September 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00014/SMS/PRAHA /2018/2019
130/2018/TnUAD
2 565,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Adriana Juhosová
10. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci programu Erasmus+ CZ-34934-MOB-00057/STA/2017/2018
060/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Alena Breznická, PhD.
15. November 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. CZ-45868-MOB-00023/STA/2018/2019
162/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Alena Breznická, PhD.
27. Február 2013
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
019/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Alena Krchňavá
2. Október 2013
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu uzavretá v súlade s Príkazom rektora č. 02/2013
137/2013/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Alena Krchňavá
10. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci krajín programu Erasmus+ CZ-34934-MOB-00058/STA/2017/2018
059/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
15. November 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. CZ-45868-MOB-00025/STA/2018/2019
161/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
18. Apríl 2013
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
052/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Boris Janský
23. November 2020
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
095/2020/TnUAD
25,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Boris Jánsky
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. 34934-MOB-00052/STT/PRAHA/2017/2018
012/2018/TnUAD
525,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová
12. Február 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín Programu Erasmus + č. 45868-MOB-00045/STT/PRAHA/2018/2019
048/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová
18. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. 45868-MOB-000052/STT/PRAHA/2018/2019
069/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Dana Jamborová