Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
148/2014/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Klaudia Fabová, rodená Šlesariková
15.
Október
2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
147/2014/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Lenka Sýkorová
4.
November
2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
186/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Leóna Rusňáková
6.
September
2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
116/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľuba Fonosová
29.
November
2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
128/2016/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľubica Miháliková
16.
November
2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
115/2016/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľuboslava Kuricová
16.
November
2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľudmila Majcherová
2.
November
2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
176/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marcela Dermíšková
13.
Jún
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a Športovým Klubom Unišport TnUAD
086/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marek Dobo
21.
November
2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
123/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Mária Šimočková
1.
December
2020
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
110/220/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Martin Markulič
9.
December
2013
Zmluva o nájme nebytovým priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
171/2013/TnUAD
Doplnená
5,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Martin Valentovič
2.
Október
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
136/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Martin Valentovič
14.
Október
2014
Dohoda o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
142/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Matej Vengrín
16.
Október
2015
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
136/2015/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Miriam Slezáčková
21.
August
2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra
112/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Miroslava Hejdišová
16.
Október
2015
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
131/2015/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Miroslava Pleváková
2.
November
2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
177/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Monika Skokanová
14.
November
2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
106/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Regina Hudecová
21.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 59965-MOB-00049/SMS/PRAHA/2019/2020
014/2020/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Roman Smirnov