Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. August 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
100/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Alena Pilchová
16. Október 2015
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
135/2015/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Andrea Plšková
9. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
094/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Dagmar Greschnerová
6. September 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
119/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Erika Begáňová
15. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
150/2014/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Jana Bečár
21. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
120/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Jana Beňová
9. November 2023
Zmluva o zabezpečení špecializovaného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
266/2023/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Jana Hubníková
21. August 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra
105/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Katarína Belková
2. November 2015
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
143/2015/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Katarína Cebáková
26. September 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
128/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Katarína Novotná
15. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
148/2014/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Klaudia Fabová, rodená Šlesariková
15. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
147/2014/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Lenka Sýkorová
4. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
186/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Leóna Rusňáková
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
116/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľuba Fonosová
29. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
128/2016/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľubica Miháliková
16. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
115/2016/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľuboslava Kuricová
16. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľudmila Majcherová
2. November 2021
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
176/2021/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marcela Dermíšková
13. Jún 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a Športovým Klubom Unišport TnUAD
086/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marek Dobo
21. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
123/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Mária Šimočková