Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.3/LTT/2021
160/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bruno André Wolfrum
30. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
141/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC LINE s.r.o.
8. Október 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
121/2015/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC Line, s.r.o.
28. September 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
074/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC Line, s.r.o.
2. Október 2013
Zmluva o nájme nebytovým priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
138/2013/TnUAD
Doplnená
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC Line,s.r.o.
23. September 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
123/2014/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC Line,s.r.o.,
26. Jún 2014
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
086/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BUKÓZA INVEST spol. s.r.o., skratka obchodného mena: B invest s.r.o., a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
21. Marec 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
040/2012/TnUAD
1 648,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
10. Apríl 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
038/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
7. Október 2019
Memorandum o spolupráci
187/2019/TnUAD
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) SAV Vedeckovýskumné centrum excelentnosti pre materiálový a interdisciplinárny výskum (SlovakION) STU v Bratislave Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2015
Nájomná zmluva
047/2015/TnUAD
Doplnená
300,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum vedecko-technických informácií SR
20. November 2018
Memorandum o spolupráci
167/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum vedecko-technických informácii SR
6. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
082/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CK Slniečko, spol. s r.o.
27. Február 2012
Dohoda zmluvných strán o Podpore predaja pri dodávkach nealkoholických nápojov
023/2012/TnUAD
660,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
18. December 2015
Zmluva o dielo 2015-02573D
161/2015/TnUAD
4 730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove Continental Matador Rubber, s.r.o.
9. Jún 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
069/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Continental Matador Rubber,s.r.o.
18. Február 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
022/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dalibor Steinhauser
11. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
084/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dalibor Steinhauser
8. Marec 2018
Zmluva o výpožičke
014/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dalibor Steinhauser
21. August 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra
106/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dana Ondrášiková