Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 45868-MOB-000054/SMS/VALENCIA/2018/2019
072/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniela Molecová-Vagačová
4. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00086/SMS/KATOWICE/2019/2020
160/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniela Molecová-Vagačová
10. Október 2017
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
110/2017/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniela Polhorská, Mgr.
4. September 2013
Kúpna zmluva
116/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DANKAR, s.r.o.
9. November 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
092/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dávid Blahuta
30. Jún 2017
Zmluva o ubytovaní
072/2017/TnUAD
100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dávid Lopuchovský
16. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00062/SMP/VALENCIA/2018/2019
103/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dávid Mário Chuchút
9. December 2019
Mandatary contract
235/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne de Ligny, Dominique (Prof. Dr.)
30. Máj 2018
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
075/2018/TnUAD
Doplnená
66,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dekanka FSEV
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
063/2022/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DELIKOMAT SLOVENSKO, s.r.o.
8. December 2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
123/2020/TnUAD
155 400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DELTA INKASO, s.r.o.
22. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 77851-MOB-00036/SMP/BRNO/2020/2021
111/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Kublová
18. Apríl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
22/2011/TnUAD
198,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Vyzváryová
2. Apríl 2013
Zmluva o odbere odpadu
031/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DETOX, s.r.o.
13. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu Erasmus+ č. 34934-MOB-00062/STT/PULA/2017/2018
083/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
18. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. 45868-MOB-000050/STT/PRAHA/2018/2019
068/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
14. December 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
214/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
29. Október 2021
Zmluva o ubytovaní
175/2021/TnUAD
180,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.
8. September 2022
Zmluva o ubytovaní
126/2022/TnUAD
259,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.
20. Január 2015
Zmluva o podnájme bytu
006/2015/TnUAD
91,82 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Harold Mäsiar,PhD.