Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2015
Nájomná zmluva
047/2015/TnUAD
Doplnená
300,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum vedecko-technických informácií SR
20. November 2018
Memorandum o spolupráci
167/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum vedecko-technických informácii SR
6. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
082/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CK Slniečko, spol. s r.o.
27. Február 2012
Dohoda zmluvných strán o Podpore predaja pri dodávkach nealkoholických nápojov
023/2012/TnUAD
660,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
2. December 2022
Mandatary contract
181/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Collin Barker
18. December 2015
Zmluva o dielo 2015-02573D
161/2015/TnUAD
4 730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove Continental Matador Rubber, s.r.o.
9. Jún 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
069/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Continental Matador Rubber,s.r.o.
18. Február 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
022/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dalibor Steinhauser
11. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
084/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dalibor Steinhauser
8. Marec 2018
Zmluva o výpožičke
014/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dalibor Steinhauser
21. August 2013
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra
106/2013/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dana Ondrášiková
1. December 2020
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
107/2020/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dana Sapárová
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. BRNO/2022/2023
007/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniel Petro
20. August 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00013/SMS/VALENCIA/2017/2018
099/2018/TnUAD
2 366,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniela Molecová-Vagačová
20. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 45868-MOB-000054/SMS/VALENCIA/2018/2019
072/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniela Molecová-Vagačová
4. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00086/SMS/KATOWICE/2019/2020
160/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniela Molecová-Vagačová
10. Október 2017
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
110/2017/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Daniela Polhorská, Mgr.
4. September 2013
Kúpna zmluva
116/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DANKAR, s.r.o.
9. November 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
092/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dávid Blahuta
30. Jún 2017
Zmluva o ubytovaní
072/2017/TnUAD
100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dávid Lopuchovský