Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci Programu Erasmus+ č. 59965-MOB-00021/STA/BRNO/2019/2020
205/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
13. December 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci Programu Erasmus+ č. CZ-45868-MOB-00020/STA/2018/2019
192/2018/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, PhD.
5. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci Programu Erasmus+ č. CZ-45868-MOB-00069/STA/2018/2019
122/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, PhD.
29. Január 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci Programu Erasmus+ č. 34934-MOB-00085/STA/PRAHA/2018/2019
039/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Vladimíra Krmelová, Ph.D.
16. December 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu v rámci Programu Erasmus+ č. 34934-MOB-00030/STA/PRAHA/2019/2020
240/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
21. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín Programu Erasmus+ č. 77851-MOB-00044/STT/PRAHA/2020/2021
107/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
25. Marec 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
040/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
4. Január 2018
Zmluva o podnájme bytu
001/2018/TnUAD
49,76 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
2. Marec 2022
Zmluva o podnájme bytu
027/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
26. Január 2015
Zmluva o podnájme bytu
012/2015/TnUAD
49,76 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Mgr. Sergej Vojtovič,DrSc.
1. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. G-45868-MOB-00047/2018/2019
058/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
23. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. SI-59965-MOB-00015/2019/2020
179/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
2. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci Programu Erasmus+ č. 77851-MOB-00050/STT/OLOMOUC/2020/2021
122/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
21. Október 2020
Zmluva o ubytovaní
073/2020/TnUAD
90,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
30. Jún 2021
Zmluva o ubytovaní
115/2021/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
19. Júl 2022
Zmluva o ubytovaní
106/2022/TnUAD
144,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
9. Október 2012
Zmluva o ubytovaní
133/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc.Ing. Ľubomír Uherík, CSc.
23. August 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00005/SMS/VILNIUS/2018/2019
104/2018/TnUAD
2 086,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dominik Anguš
4. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci programu č. 45868-MOB-00072/SMS/BRAGANC/2019/2020
163/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dominik Stránsky
3. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00057/SMP/OSTRAVA/2018/2019
091/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dominika Adámková