Centrálny register zmlúv

Prešovská univerzita v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Leasingova zmluva
44/2024
0,00 € ESSOX FINANCE, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
6. Máj 2024
Zmluva o výkone občasného autorského dozoru
43/2024
81 900,00 € HLINA s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
2. Máj 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
42/2024
71 580,00 € KP Techmont, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva
41/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Prešovská univerzita v Prešove
25. Apríl 2024
Dohoda o sporných nárokoch
39/2024
18 927,00 € JUDr. Andrej Vaško Prešovská univerzita v Prešove
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-710-01532
40/2024
25 000,00 € Fond na podporu umenia Prešovská univerzita v Prešove
24. Apríl 2024
Príkazná zmluva
37/2024
90,00 € Mgr. Hana Holá Prešovská univerzita v Prešove
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
38/2024
9 899 674,20 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Prešovská univerzita v Prešove
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
36/2024
3 190,00 € Mgr. Jozef Mačejovský Prešovská univerzita v Prešove
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
35/2024
440,00 € ZOBOR RENT s.r.o Prešovská univerzita v Prešove
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
34/2024
0,00 € JOBEUR s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda
33/2024
59 823,86 € KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
12. Apríl 2024
Príkazná zmluva 1/2024
32/2024
210,00 € Bc. Danylo Lysytsia Prešovská univerzita v Prešove
9. Apríl 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny
31/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Prešovská univerzita v Prešove
26. Marec 2024
Rámcová dohoda
29/2024
6 293,39 € HORESKO s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
30/2024
0,00 € Jana Peregrinová PROMARKETING Prešovská univerzita v Prešove
20. Marec 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
27/2024
0,00 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Prešovská univerzita v Prešove
20. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
28/2024
0,00 € CETIN Networks, s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
19. Marec 2024
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 2024ZO026LZ
26/2024
0,00 € Energie2,a.s. Prešovská univerzita v Prešove
15. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
24/2024
0,00 € Základná škola Prešovská univerzita v Prešove