Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2020
Zmluva č. 28/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_28_2020_2337
2 000,00 € Obec Papín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Marec 2020
Zmluva č. 21/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_21_2020_2337
18 700,00 € Mesto Kremnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 18/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_18_2020_2337
3 320,00 € Obec Višňové Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 44/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_44_2020_2337
800,00 € Obec Piskorovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 43/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_43_2020_2337
5 000,00 € Obec Livov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Marec 2020
Zmluva č. 48/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_48_2020_2337
960,00 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Marec 2020
Zmluva č. 12/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_12_2020_2337
460 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Marec 2020
Zmluva č. 40/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_40_2020_2337
10 500,00 € Obec Poniky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Marec 2020
Zmluva č. 42/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_42_2020_2337
4 091,75 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Marec 2020
Zmluva č. 29/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_29_2020_2337
29 491,04 € Obec Osadné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Marec 2020
Zmluva č. 20/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_20_2020_2337
480,00 € Obec Jasenie Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Marec 2020
Zmluva č. 32/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_32_2020_2337
2 400,00 € Obec Kostoľany nad Hornádom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Marec 2020
Zmluva č. 17/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_17_2020_2337
536,00 € Obec Dubodiel Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Marec 2020
Zmluva č. 31/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_31_2020_2337
1 000,00 € Obec Čeľovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Marec 2020
Zmluva č. 13/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_13_2020_2337
11 824,00 € Obec Hrubý Šúr Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Marec 2020
Zmluva č. 15/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_15_2020_2337
15 360,00 € Obec Krížovany nad Dudváhom Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
5. Marec 2020
Zmluva o spolupráci
SVS_ZM_52_2020_204
800,00 € Ministerstvo kultúry SR, Slovenské národné múzeum Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Marec 2020
Dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA
SVS_ZM_51_2020_204
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Február 2020
Zmluva č. 10/2020/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2020 pre Konfederáciu politických väzňov Slovenska
SVS_ZM_10_2020_2337
74 000,00 € Konfederácia politických väzňov Slovenska Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
18. Február 2020
Zmluva č. 11/2020/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2020 pre Svetové združenie bývalých politických väzňov
SVS-ZM_11_2020_2337
8 000,00 € Svetové združenie bývalých politických väzňov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)