Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20221124001D02
3 161,12 € Obec Mokrá Lúka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717005
0,00 € Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717006
0,00 € Materská škola, Exnárova 6, Bratislava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717007
0,00 € Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230720001
2 491,12 € Obec Vyšný Orlík Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717002
0,00 € Mesto Kežmarok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717004
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717011
0,00 € Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 131, Myjava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717008
0,00 € Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce 77 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230717009
Doplnená
0,00 € Základná škola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
N20230620010
0,00 € Obec Senné Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
163/2023
0,00 € Mesto Modra IMPLEA - Implementačná agentúra MPSVR SR
14. Júl 2023
Nájomná zmluva
H20230703001
0,00 € Slovakia Auto, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Júl 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci - predĺženie trvania projektu KC
418/2023
0,00 € Mesto Partizánske Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
8,98 € Obec Lastomír Implem.agentúra Min.práce, soc.vecí a rodiny SR/IMPLEA/
13. Júl 2023
Dohoda č. H20230712001 o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, uzatvorená podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
H20230712001
0,00 € Ing. Milan Vaňo Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13. Júl 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci - predĺženie trvania projektu TSP
464/2023
0,00 € Neuvedené Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Júl 2023
Poistná zmluva
H20230628001
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o spoluporáci č. N2020020308D02
14/2023
0,00 € Obec Vyšný Mirošov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Júl 2023
Zmluva o spolupráci - Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IMPEA a Užívateľom pri implementácii národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny
421/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky