Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201016001D07
191 779,28 € Obec Baškovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
20210520002D03
0,00 € Obec Hrušov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20201119001D07
49 343,44 € Obec Veľké Kršteňany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20200806001D08
29 763,40 € Obec Kmeťovo Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191119001D09
0,00 € Obec Lipovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229005
0,00 € Pavol Makyš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229002
0,00 € Peter Bujňák Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229004
0,00 € Marcel Fukas Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Zmluva o spolupráci
N20230111001
21 216,72 € Obec Abranovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229003
0,00 € Nataša Ďuricová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221111003
0,00 € Daniel Ščigulinský, Mgr. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229001
0,00 € Katarína Bellová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
20210707001D05
0,00 € Obec Ľutina Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20230111001
0,00 € PhDr. Lenka Šimková Stejskalová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229006
0,00 € Katarína Rosová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20221229007
0,00 € Martin Vereš Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11. Január 2023
Dohoda o zverení referentského vozidla do dočasného užívania
H20230105001
0,00 € Soňa Holíková PhDr. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20230102002
0,00 € PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210505001D04
0,00 € Obec Červená Voda Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20230103001
0,00 € PhDr. Aneta Vančová, PhD. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky