Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
12120220-05
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 08.04.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.04.2023
6600000029-02
0,00 € Kotvan, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB ( ďalej len "Zmluva o BBTB") Určenie oprávnenej osoby alebo zmena rozsahu oprávnení
46002017-príloha 3-2024-01
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 kzmluve o dielo na vypracovanie DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE A POLOŽKOVÝ ROZPOČET K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU /NFP/ STAVBY „STAVEBNÉ ÚPRAVY A VÝMENA EXISTUJÚCICH HORÚCOVODNÝCH ROZVODOV TEPLA-VETVA Vi VLČIN
6600000170-01
32 400,00 € ECONS ENERGY, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1005
6600001559
0,00 € Livonen, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1200
6600001561
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1093
6600001378
0,00 € Martin Pukančík, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 848
6600001381
0,00 € Jaroslav Franko MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1060
6600001560
0,00 € Obec Košická Polianka MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 90
6600001402
0,00 € AGRO - OL, s.r.o., Trebišov MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 550
6600001435
0,00 € Ing. Františka Mäsiarik Gédrová MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 08.04.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.04.2023
6600000028-02
0,00 € BBH advokátska kancelária, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 247
6600001538
0,00 € Obec Olšovany MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600001556
0,00 € CORADO - SOAT, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 905
6600001548
0,00 € Eva Hrabkovská MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 838
6600001543
0,00 € Justína Dobšinská MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 159
6600001541
0,00 € Regina Gordoňová MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 448
6600001549
0,00 € EXATA pôda, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 56
6600001531
0,00 € Pavol Pelegrin MH Teplárenský holding, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 901
6600001521
0,00 € Mária Horváthová MH Teplárenský holding, a.s.