Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
POZ 362/2024
65 491,20 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
19. Jún 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 360/2024
0,00 € MERCK SHARP & DOHME s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Jún 2024
Kúpna zmluva
POZ 359/2024
119 748,00 € Surgitech s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Jún 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 361/2024
215,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Jún 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
113/2024
14 976,10 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 354/2024
0,00 € Karolína Slobodníková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
POZ 355/2024
9 999,00 € KLEMO, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 353/2024
0,00 € Jana Dudášová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
POZ 357/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca
POZ 356/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Levice, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
14. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 352/2024
0,00 € Emma Hlinková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 348/2024
10,00 € MUDr. Peter Strenk Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 351/2024
10,00 € MUDr. Daniel Čema Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 350/2024
0,00 € Pavol Dzurek Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 347/2024
0,00 € Dominika Ďulajová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 345/2024
0,00 € Simona Čičáková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
POZ 343/2024
14 976,10 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Rámcová dohoda o hospitáciách v menocnici
POZ 344/2024
0,00 € SOFMEDICA Hungary Ltd. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 349/2024
70,00 € Ing. Jakub Medveď Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
13. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 346/2024
0,00 € Katarína Sofia Bálintová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica