Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Zmena bankového spojenia, cena energií
166/2024
7 991,04 € Sociálna poisťovňa Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Marec 2024
Nákup kancelársky potrieb
164/2024
96 130,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241533_Z
6 627,86 € INSGRAF s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Marec 2024
NZ o nájme a podnájme nebytových priestorov
162/2024
587,00 € Súkromná základná umelecká ško Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Marec 2024
predĺženie Obdobia dodávok v zmysle bodu 2.2
147/2024
0,00 € VeCom SK, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Marec 2024
Zmluva M&M Brothers,s.r.o. Maduar DP21.06.2024
141/2024
1 740,00 € M&M Brothers, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
NZ na NP na Haanovej 10 v BA
142/2024
0,00 € Dom sociálnych služieb - MOST, Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Tematínska 5
130/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
NZ na prenájom garážového státia č. 62 v GS Mlynarovičova
150/2024
58,41 € Drozdová Eva Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
NP v objekte na ul. Haanova 10
149/2024
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Mi Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
Bociany odlietajú do zimných krajín
143/2024
1 500,00 € Slovenský skuting, 13. zbor Br Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
NP na Haanovej 10 v Bratislave
117/2024
0,00 € Foosballová Únia Slovenska Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
NZ na NP na Haanovej 10 v Bratislave
148/2024
0,00 € Kučera Martin Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Marec 2024
Vytvorenie audiovizuálnych diel bez finálnej postprodukcie
144/2024
5 500,00 € Spolok audiovizuálnych nadšenc Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. Marec 2024
nájom - športoviská a nebytové priestory
145/2024
4 203,51 € Štefan Ba - PRO SET Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. Marec 2024
Dodatok č. 2 k NZ o nájme nebytových priestorov Macharova 1
146/2024
587,00 € Súkromná základná umelecká ško Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241080_Z
96 130,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Február 2024
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
132/2024
6 257,00 € TK Petržalka Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Február 2024
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
128/2024
20 282,00 € Miestny športový klub Iskra Pe Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Február 2024
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
136/2024
13 595,00 € Hockey club Petržalka 2010 Mestská časť Bratislava-Petržalka