Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
224/2023
10,00 € Diheneščíková Katarína Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
215/2023
10,00 € Štefániková Veronika Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
235/2023
10,00 € Sobolová Katarína Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
240/2023
10,00 € Klabník Alexander Ing. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
238/2023
10,00 € Šmotláková Viktória Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
244/2023
10,00 € Horanský Martin Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
253/2023
2 000,00 € Závodisko, š.p. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
200/2023
16 144,13 € Športový klub polície BA, obči Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
201/2023
15 177,36 € ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLA Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
101241/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Miestny úrad Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
204/2023
19 585,03 € Školský športový klub B.S.C. B Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CIL9-221-94
864/2023
59 178,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie, Dohoda o zrušení zmluvy o spolu
202/2023
211 000,00 € Športové zariadenia Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
205/2023
16 979,24 € ŠK RUN FOR FUN, o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
198/2023
4 099,27 € TOP TENIS, n.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
199/2023
6 330,83 € TK Petržalka, občianske združe Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
203/2023
33 972,33 € FC Petržalka futbal a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
196/2023
2 563,80 € Karate klub Seiken Bratislava, Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
197/2023
14 259,09 € Hockey club Petržalka 2010 o.z Mestská časť Bratislava-Petržalka
3. Apríl 2023
Organizovanie a zabezpečenie podujatia, vystúpenia výkonného umelca -
232/2023
6 000,00 € MDMG s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka