Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
NZ 09-81-2023 garáž Rovnianková 12
718/2023
1 191,96 € Kramarik Marián Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-87-2023 garáž Mlynarovičova
719/2023
900,00 € Lilik David Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-79-2023 garáž Jasovská 10-12
714/2023
1 500,10 € ARBSTUDIO, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-86-2023 NP Gercenova 8/G
720/2023
900,00 € Purda Matej Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
Kuchynské spotrebiče pre MŠ
727/2023
8 870,00 € CORTEC s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-80-2023 garáž Jasovska 10-12
722/2023
1 519,89 € Surányiová Sybila Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-89-2023 garáž Rovniankova 4-6
721/2023
792,00 € RYBÁROVÁ BARBARA Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-84-2023 garáž Rovniankova 16
729/2023
2 101,00 € TONHAUZER KRISTÍNA Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
Vysávače a tepovače pre MŠ
723/2023
5 576,00 € KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-83-2023 garáž Rovniankova
717/2023
1 876,42 € Jadroň Peter Ing Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Október 2023
NZ 09-85-2023 garáž -Kamil Vojtech
712/2023
1 114,56 € VOJTECH KAMIL Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Október 2023
Afaltové zmesi
716/2023
84 025,20 € CS, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Október 2023
Nájom užívania predajného stánku č 23 na trhovisku Mlynarovičova
709/2023
237,00 € Thom Nguyen Thi Thuy Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Október 2023
Splátkový kalendár
710/2023
120,00 € PIRHÁČ ERIK Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Október 2023
realizácia projektu "Dajme spolu gól" - MŠ Bzovícka
708/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Október 2023
realizácia projektu "Dajme spolu gól" - MŠ Šustekova
707/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311060_Z
470,40 € NOMIland s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Dohoda o zániku ubytovania č. 09/105/2023 - Marián Piecka
697/2023
0,00 € Piecka Marián Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Dohoda o použití vlastbého motorového vozidal - pracovná cesta
703/2023
0,00 € Oswaldová Jana Mgr. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Október 2023
Dohoda o použití vlastného motorového vozidal - pracovná cesta
702/2023
0,00 € Monsberger Juraj PaeDr. Mestská časť Bratislava-Petržalka