Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2024
Havaríjne poistenie BL929YN
180/2024
502,40 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241670_Z
1 285,70 € Daffer spol. s r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241685_Z
Zrušená
7 577,42 € PUMASPED s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2024
Športové doplnky pre 5 MŠ
170/2024
6 627,86 € INSGRAF s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2024
ZMLUVA o zabezpečení umeleckého výkonu
175/2024
10 000,00 € OZ GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2024
MŠ Fialová 12, dodávka plynu
173/2024
0,00 € ENERGY ONE, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2024
pozemok parc.č. 3264/24 o výmere 5264 m2 pod plaváreň na Jiráskova, Tu
113/2024
0,00 € Športové zariadenia Petržalky, Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241656_Z
3 680,00 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2024
Športová hala Pankúchova na Pankúchovej ulici v Bratislave - Petržalke
171/2024
580 389,19 € BeMiCon s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2024
Kúpia Fiat Ducato VIN:ZFA25000002193814
174/2024
9 200,00 € Martin Hečko - DuMa - auto Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte
152/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte
154/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte
156/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
167/2024
14,00 € KOTEREC PETER Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pod
168/2024
428 820,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krí
169/2024
75 600,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte
155/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241635_Z
770,00 € Silver Tech, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte
153/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Marec 2024
Nepeňažný dar hmotný majetok špecifikovaný v prílohách tejto zmluvy
165/2024
42 464,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka