Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
241/2023
10,00 € BILJNJOVÁ KVETOSLAVA Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
239/2023
10,00 € Piňón Jessica Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
237/2023
10,00 € Sojková Zuzana Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
236/2023
10,00 € Špaleková Hana Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
209/2023
6 507,55 € ŠK JUVENTA Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20232282_Z
1 584,00 € Okienkovo s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
251/2023
10,00 € Mesíčková Terézia Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o vystúpení
254/2023
7 900,00 € Občianske združenie Slíže pre Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
225/2023
10,00 € Murín Marek Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
213/2023
10,00 € Bartošová Zuzana Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
223/2023
10,00 € Hofbauerová MONIKA Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Športovo - Rybárske preteky a rekreačných aktivít
212/2023
150,00 € KOI - Rybársky klub nepočujúci Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
206/2023
21 778,47 € Klub modernej gymnastiky DANUB Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
208/2023
19 772,15 € Slávia Gymnastické centrum Bra Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
NZ KN 09/10/2023 ŠK SFĚRA - ZDRAVŹ ŽIVOT
259/2023
30,00 € ŠK SFÉRA - ZDRAVÝ ŽIVOT Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
226/2023
10,00 € Stojkovičová Jana Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
242/2023
10,00 € Krajčovičová Anna Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
247/2023
10,00 € Adámek Jakub Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
poskytnutie dotácie pre veľké športové kluby
207/2023
19 612,75 € Miestny športový klub Iskra Pe Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
249/2023
10,00 € STRAŇÁKOVÁ JANA Mestská časť Bratislava-Petržalka