Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č.31052023 o nájme výdajníkov vody, službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura.
31052023
0,00 € Aquaservis Slovakia a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Jún 2023
ZMLUVA O SERVISE A PREVÁDZKOVEJ PODPORE PRE INŠTALOVANÉ ZARIADENIA MEDICAL
08062023
125 280,00 € S & T CEE Holding s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Rámcová zmluva VO04042023
04042023
35 136,00 € BIBIONE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Servisná zmluva
05062023/1
128 980,08 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva
17052023
4 980,80 € Z+M servis a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. Jún 2023
Sublicenčná zmluva
05062023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Jún 2023
DOHODA o ukončení Zmluvy o dielo č. 129/2004/ZODH/PN zo dňa 30.08.2004 v znení dodatkov
129/2004/ZODH/PN
0,00 € HOUR, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Máj 2023
Dodatok č. 49/2023 ku Kolektívnej zmluve za rok 2010
29052023/1
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri Nemocnici-SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Máj 2023
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a licenčná zmluva
29052023
29 760,00 € saen s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
26052023
4 607,66 € O2 Business Services a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Máj 2023
Sublicenčná zmluva
52/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Máj 2023
Rámcová zmluva
03052023/1
13 202,50 € Ing. Eva Bašistová VENTEX Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
19. Máj 2023
Zmluva o zneškodňovaní odpadu
17052023/2
11 977,95 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Máj 2023
Rámcová zmluva
24042023VO
260 335,63 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12. Máj 2023
Rámcová zmluva
24042023/1VO
60 686,28 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Máj 2023
Dodatok č. 30 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
02052023
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Apríl 2023
Dohoda č. OPO/0329/2023 o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 01/2006-OOVS z 28.09.2006
27042023/1
0,00 € Mesto Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo
17042023
28 252,80 € HANZELY s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Apríl 2023
Darovacia zmluva
OKU/0455/2023
0,00 € Mesto Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. OKU/0455/2023
OKU/0455/2023
502,50 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky