Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
06042023
3 600,00 € NEURIS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke č. 24012023
24012023
65 000,00 € Alcon Pharmaceuticals (Czech Republik ) s.r.o. - organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232246_Z
7 200,00 € K&M MEDIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenia odvozu odpadu
29032023
12 935,72 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2023
Dodatok č. 48 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
31032023/1
0,00 € Základná odborová organizácia pri Nemocnici - SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Marec 2023
Zmluva o dielo č. VO093/2023
24032023
Doplnená
46 224,00 € IMMO -net s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
16032023/2
Doplnená
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Marec 2023
Zmluva o používaní elektronických služieb a o ochrane osobných údajov pri elektronickej komunikácií
10032023
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 10022023
10022023
27 250,00 € NEURIS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Február 2023
Zmluve o dielo
28022023/1
17 484,00 € Effecteam s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Február 2023
Rámcová dohoda
Z20231151_Z
25 800,00 € PULImedical, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 00391871
20022023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Február 2023
Rámcová zmluva č. VO08112022
VO08112022
11 774,80 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. Február 2023
Servisná zmluva č. SZ N1/2MI
13022023
0,00 € DARTIN SLOVENSKO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Február 2023
Zmluva o výpožičke
20012023/2
0,00 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023696_Z
68 392,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva č. VO13012023
VO13012023
192 295,90 € Perfect Distribution a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva
VO28122022
10 959,14 € A care, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
2. Február 2023
Rámcová zmluva
1665/2022/1
11 774,80 € B. Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Január 2023
Darovacia zmluva č.12012023
12012023
0,00 € ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky