Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Príkazná zmluva
46/2024
50,00 € Mgr. Dávid Ilkovič, AFIAP Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR Fond malých projektov Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
44/2024
0,00 € EZÚS Via Carpatia Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Apríl 2024
Príkazná zmluva
43/2024
30,00 € Mgr. Silvia Šimová Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Apríl 2024
Príkazná zmluva
42/2024
200,00 € Vanda Rozenbergová Spišské kultúrne centrum a knižnica
8. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu uzatvorená podľa zákona š. 185/2015
41/2024
1 300,00 € Mgr. Slávka Tkáčová Spišské kultúrne centrum a knižnica
8. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 9/2024
39/2024
335,00 € Darina Andučič Tóthová DiS.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
8. Apríl 2024
Príkazná zmluva
38/2024
50,00 € Miloš Fiľa Spišské kultúrne centrum a knižnica
8. Apríl 2024
Príkazná zmluva
40/2024
150,00 € Mgr. Dávid Dziak, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 8/2024
37/2024
200,00 € Phdr. Miron Pukan, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. Apríl 2024
Príkazná zmluva
34/2024
120,00 € Mgr. Kristína Korfant, Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.7/2024
36/2024
150,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.6/2024
35/2024
180,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
27. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
HS2100/006/219/08S
15 774,00 € Národné osvetové centrum Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 5/2024
33/2024
200,00 € Bc. Lucia Zvarová Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
30/2024
150,00 € Ing. Ján Čarnogurský Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
29/2024
150,00 € Dominika Pittnerová Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
32/2024
250,00 € Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
31/2024
150,00 € Alexandra Bachledová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2024
Príkazná zmluva
27/2024
165,00 € Mgr. Renáta Novotná Markovičová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2024
Príkazná zmluva
28/2024
170,00 € Mgr. Peter Župník Spišské kultúrne centrum a knižnica