Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
234/2023
50,00 € Dominika Lukáčová Sakmárová Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
252/2023
355,00 € Michal Janigloš Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
250/2023
80,00 € Peter Gecelovský Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
251/2023
105,00 € Mária Šidlovská Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
248/2023
300,00 € Kristína Leškovská Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
247/2023
250,00 € Peter Gonšor Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
240/2023
800,00 € Mária Elena Bodnárová Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
246/2023
140,20 € Bc. Michaela Baštáková Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
239/2023
400,00 € Mgr. Klaudia Ťapajnová Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
238/2023
1 500,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
237/2023
60,00 € Mgr. Mária Vranová Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
243/2023
150,00 € Štefan Hanzely Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
242/2023
285,00 € Mgr. Viliam Grega Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
241/2023
200,00 € MVDr. Tatiana Andrašková Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
253/2023
350,00 € Martina Lorincová Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
249/2023
90,00 € Róbert Javorský Spišské kultúrne centrum a knižnica
20. Jún 2023
Príkazná zmluva
230/2023
350,00 € Marta Medvecová Spišské kultúrne centrum a knižnica
20. Jún 2023
Príkazná zmluva
229/2023
400,00 € Alexandra Bachledová Spišské kultúrne centrum a knižnica
20. Jún 2023
Príkazná zmluva
231/2023
600,00 € Róbert Harčár Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
211/2023
30,00 € Mária Podhorányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica