Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
30/2024
150,00 € Ing. Ján Čarnogurský Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
29/2024
150,00 € Dominika Pittnerová Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
32/2024
250,00 € Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2024
Príkazná zmluva
31/2024
150,00 € Alexandra Bachledová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2024
Príkazná zmluva
27/2024
165,00 € Mgr. Renáta Novotná Markovičová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2024
Príkazná zmluva
28/2024
170,00 € Mgr. Peter Župník Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
23/2024
70,00 € PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
18/2024
100,00 € Mgr. Mária Muránská Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
25/2024
70,00 € Katarína Turčanová Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
26/2024
100,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
15/2024
100,00 € Mgr. Júlia Čurillová Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
19/2024
70,00 € Martina Ogurčáková Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
22/2024
70,00 € Mgr. Marica Harčáriková, MgA. Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2024
70,00 € Tomáš Repčiak Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
17/2024
70,00 € Antónia Bendíková, DiS. art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
21/2024
70,00 € Miloš Fiľa Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.4/2024
16/2024
100,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Marec 2024
Príkazná zmluva
20/2024
70,00 € Ján Petrík Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. Marec 2024
Príkazná zmluva
14/2024
150,00 € Mgr. Blanka Richnavská Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Február 2024
Príkazná zmluva
440/2023
180,00 € Ing. Martin Dubovský Spišské kultúrne centrum a knižnica