Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
6323/2022/OSV-49895 (72/16/2023/10)
7 632,00 € Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska Košice Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
7111/2022/OSV-49805 (70/16/2023/8)
44 830,50 € Deti slnka Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
6848/2022/OSV-49900 (73/16/2023/11)
Doplnená
12 542,73 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
6465/2022/OSV-49897 (76/16/2023/14)
70 063,29 € DORKA, n.o. Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
8009/2022/OSV-49914 (71/16/2023/9)
21 292,80 € Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
7932/2022/OSV-49903 (74/16/2023/12)
67 839,99 € Oáza - nádej pre nový život, n.o. Oasis od Hope for new life, non for profit organisation Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
7996/2022/OSV-49817 (77/16/2023/15)
22 415,25 € SVETIELKO POMOCI n.o. Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
8008/2022/OSV-49113 (75/16/2023/13)
17 918,16 € Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice Košický samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
7988/2022/OSV-41792 (78/6/2023/16)
44 830,50 € CASSOVIA ACADEMICA Košický samosprávny kraj
20. Január 2023
nebytové priestory, pozemok - podnájom futbalového areálu na ul. Rožňavskej
11/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Košický samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva o podnájme
2791/2023/OSK-347 (66/14/2023/37)
0,00 € MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť Košický samosprávny kraj
18. Január 2023
Zmluva o podnájme
2791/2023/OSK-352 (67/14/2023/38)
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Košický samosprávny kraj
18. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2485/2023/ORR-55747 (65/21/2023/7)
39 888,00 € EKOJET, s.r.o. Košický samosprávny kraj
17. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2363/2023/KP-2042 (64/1/2023/1)
57 335,00 € PROLUME s.r.o. Košický samosprávny kraj
17. Január 2023
ZMLUVA O DIELO
776/2023/OPaI-57796 (62/8/2023/2)
Doplnená
12 165 602,80 € HASTRA s.r.o. Košický samosprávny kraj
16. Január 2023
Zmluva o nájme
2791/2023/OSK-350 (59/14/2023/36)
0,00 € Mesto Trebišov Košický samosprávny kraj
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2755/2023/OddZ/173 (60/17/2023/1)
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Košický samosprávny kraj
16. Január 2023
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ
108/2023
7 999,90 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
13. Január 2023
Dohoda o spolupráci pri implementácii akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
5057/2022/OddER-46701 (53/24/2023/2)
1 312,79 € Obec Perín-Chym Košický samosprávny kraj