Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-158/2023
14,50 € Ing. Mgr. Juraj Pagáčik Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-152/2023
111,60 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-154/2023
8,80 € nrtm. Katatína Máthéová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-155/2023
13,30 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311682_Z
24 799,00 € Hesychia trade, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla pri preprave
AOS-22-153/2023
58,34 € Ing. Tomáš Siksa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Október 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-96/2023
192 470,38 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
25. Október 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-11/2023
AOS-II-11/2023
Doplnená
240 600,25 € MIPE Invest, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202311487_Z
149 999,00 € Fair Facility SK s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-151/2023
24,34 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-149/2023
1 106,20 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311394_Z
2 685,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-148/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-150/2023
58,34 € Martin Švida Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311367_Z
14 650,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Október 2023
Rámcová dohoda
Z202311395_Z
211 920,00 € KEMA SK, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-92/2023-PVe
930,00 € Ing. Viera FRIANOVÁ, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX- 34/2023-PVe
720,00 € doc. Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-79/2023-PVe
930,00 € Ing. Jozef PERĎOCH, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
AOS-IX-95/2023
Doplnená
9 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika