Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-78/2023
17,24 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-79/2023
17,24 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-80/2023
17,24 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20235602_Z
9 900,00 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-42/2023
67 500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-10/2023
AOS-VII-1/2023, VHÚ-36-10/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX- 54/2023-PVe
930,00 € Ing. Eva Dorková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX- 53/2023-PVe
900,00 € prof. Ing. Peter Droppa, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-56/2023-PVe
810,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX- 52/2023-PVe
900,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-12/2023
0,00 € doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., doc. Ing. Ivan Majchút, PhD., Ing. Michal Hrnčiar, PhD., Ing. Jaroslav Kompan, PhD., Ing. Milan Turaj, PhD., Ing. Miroslvav Mušinka, Ing. Michal Vajda Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-11/2023
0,00 € doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., doc. Ing. Ivan Majchút, PhD., Ing. Michal Hrnčiar, PhD., Ing. Jaroslav Kompan, PhD., Ing. Milan Turaj, PhD., Ing. Miroslvav Mušinka, Ing. Michal Vajda, Ing. Ľubomír Uhel Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Jún 2023
Kúpna zmluva č AOS-I-16/2023
AOS-I-16/2023
23 942,04 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-77/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-75/2023
17,32 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-76/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-72/2023
0,00 € Ing. Martin Chovanec, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-73/2023
17,08 € Bc. Ing. Jozef Hraško Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-74/2023
22,90 € Bc. Ing. Jozef Hraško Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20234666_Z
9 072,00 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika