Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-11/2024-PVe
720,00 € Mgr. Katarína Hološová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-37/2023-PVe
930,00 € doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-12/2024-PVe
930,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. December 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-181/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo
AOS-IX-108/2023
0,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb AOS-IX-109/2023
AOS-IX-109/2023
3,92 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb AOS-IX-109/2023
AOS-IX-109/2023
3,92 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. December 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-13-17/2023
0,00 € podľa zoznamu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. December 2023
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo AOS-IX-107/2023
AOS-IX-107/2023
0,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. December 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-180/2023
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného autorského diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-78/2023
130,00 € prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., doc. Ing. Radoslav Ivančík, PhD. et PhD., MBA, MSc. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-74/2023
0,00 € Ing. Pavol Lukašik, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-106/2023
112 099,34 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-76/2023
130,00 € prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc., Ing. Daniel Brezina, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-77/2023
130,00 € doc. Ing. Ivan Majchút, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-73/2023
0,00 € Ing. Pavol LUKÁŠIK, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
Zmluva o vytvorení slovesného autorského diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-75/2023
0,00 € doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., doc. Ing. Bohuslav Lakota, CSc., Ing. Miroslav Matejček, PhD., Ing. Zdeno Baráni, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. December 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
AOS-VII-2/2023, BB239/2023/0920002-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. December 2023
Dohoda o zrážke zo mzdy
20223503000002
500,00 € xxx Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
BB239/2023/0920002-Vzp
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika