Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-174/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-168/2023
86,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-172/2023
34,68 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-173/2023
26,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-169/2023
26,00 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202312887_Z
22 091,54 € Synergon, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. November 2023
Kúpna zmluva
AOS-I-40/2023
1 422,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-165/2023
18,76 € Ing. Mária Némethová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-162/2023
59,80 € Ing. Jozef Perďoch, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-166/2023
18,40 € Mgr. Martin Kožiak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-161/2023
22,76 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312254_Z
102 298,99 € IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312256_Z
48 579,00 € IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312252_Z
29 990,00 € IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202312257_Z
1 574,03 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312125_Z
2 250,00 € Tomáš Sádovský Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312079_Z
7 439,90 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312098_Z
29 880,00 € Marián Hucík - Kika Wood Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-156/2023
0,00 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. November 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-158/2023
14,50 € Ing. Mgr. Juraj Pagáčik Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika