Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-87/2023
15,56 € Ing. Karina Marcinčinová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
AOS-22-88/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-6/2023
0,00 € Ing. Aurel Sabó, PhD., Ing. Matúš Grega, PhD., Ing. Martin Révay Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-4/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD., Mgr. Ján Jančo, Ing. Michal Hrnčiar, PhD., Ing. Ľubomír Uhel, Mgr. Michal Bartoš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-10/2023
0,00 € Mgr. Juraj Šimko, PhD., PhDr. Mária Martinská, PhD., PhDr. Dominika Pažická Černáková, Ing. Daniel Brezina, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XVIII-8/2023
0,00 € Ing. Miroslav Žentek, PhD., Ing. Matúš Grega, PhD., Ing. Martin Révay Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-5/2023
0,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., Ing. Martin Javurek, PhD., Ing. Miroslav Ďulík ml., PhD., Ing. Boris Matej, Ing. Radoslav Forgáč, PhD., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-3/2023
0,00 € Ing. Milan Turaj, PhD., doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., Ing. Jindřich Joch, Ing. Miroslav Mušinka, Ing. Róbert Klačko, Ing. Michal Vajda, Mgr. Michal Bartoš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-9/2023
0,00 € Doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., Ing. Jozef Perďoch, PhD., Ing. Stanislava Gažovová, PhD., prof. Ing. Ján Ochodnický, PhD., Ing. Miroslav Pacek, doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Licenčná zmluva o použití diela
AOS-XIII-7/2023
0,00 € Ing. Martin Révay, Ing. Matúš Grega, PhD., Ing. Zsolt Pastorek, PhD., Ing. Aurel Sabó, PhD., Ing. Juraj Groma, doc. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. Jún 2023
Zmluva na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov vrtuľníkov
AOS-IX-48/2023
716 391,48 € HELE COMPANY s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. Jún 2023
Kúpna zmluva č. AOS-I-19/2023
AOS-I-19/2023
28 262,52 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-85-2023
0,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Jún 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
AOS-X-3/2023
0,00 € Česká republika – Ministerstvo obrany, Univerzita obrany ako organizačná jednotka organizačnej zložky štátu Ministerstva obrany Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-84/2023
51,50 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. Jún 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
AOS-X-3/223
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-82/2023
31,36 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Jún 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
4/109001/2023/KURZ (AOS-IX-57/2023)
4 270,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Jún 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-57/2023
4 270,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Jún 2023
Rámcová dohoda na vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov vrtuľníkov
AOS-IX-47/2023
7 925 337,88 € HELI COMPANY s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika