Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní oprávbené osoby v zmysle požiadaviek 391/89 EEC, 656/89 EEC 686/EEC ai v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7/BOZP/2019
6 720,00 € INDUSTRIAL SAFETY spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-32-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-33-2019_2019
0,00 € ERYS s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Október 2019
Dohoda o zániku zmluvy č.40-000077099PO2013
CUZ_ZM-1-50-2019_2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Október 2019
Rámcová dohoda na dodanie základných a konzervovaných potravín
CUZ_ZM-1-49-2019_2019
Doplnená
0,00 € KON-RAD spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez satelitnú sieť
CUZ-T_ZM_3-30-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-31-2019_2019
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
21. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201931660_Z
6 228,00 € CORTEC s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. Október 2019
Zmluva o dielo
Z201931657_Z
Zrušená
6 600,00 € CENTROGLOB, s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez internet
CUZ-T_ZM_3-28-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o nájme zariadenia
CUZ-T_ZM_3-26-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV cez internet
CUZ-T_ZM_3-27-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange TV cez satelit
CUZ-T_ZM_3-29-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
11. Október 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-48-2019_2019
0,00 € SPAEZ spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní "Výcvik v polygóne pre objednávateľa v súlade s § 27 Zákona NR SR č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
06/BOZP/2019
4 500,00 € PETROLSERVIS SK, spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
27. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-46-2019_2019
0,00 € STOLAMED PLUS s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. September 2019
Zmluva o dielo č. CÚZ-ZM-1-44/2019
CUZ_ZM-1-44-2019_2019
0,00 € EV-mont, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. September 2019
Zmluva o dielo č. CÚZ-ZM-1-45/2019
CUZ_ZM-1-45-2019_2019
0,00 € EV-mont, s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. September 2019
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ-ZM-1-40-2019
0,00 € MURAT s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-25-2019_2019
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení