Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2020
Rámcová dohoda na dodanie alkoholických a nealkoholických nápojov určených na ďalší predaj
CUZ_ZM-1-21-2020_2020
0,00 € METRO Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. August 2020
Rámcová dohoda na dodanie cukroviniek,kávy,čaju určených na ďalší predaj
CUZ_ZM-1-20-2020_2020
Doplnená
0,00 € KON-RAD spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. August 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/000434-024
CUZ_ZM-1-19-2020_2020
16 574,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Slovenská republika zastúpená Centrom účelových zariadení
5. August 2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-18-2020_2020
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
Doplnená
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní č. 06/BOZP/2020
928/5/2020
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-16-2020_2020
0,00 € ProTech Service, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202013308_Z
70 800,00 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-14-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
06/BOZP/2020
800,00 € Technická inšpekcia, a.s. - ústredie Centrum účelových zariadení (CÚZ) stredisko IVS
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-15-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z2019155_Z-Čerstvá zelenina a ovocie
CUZ_D01-2-10-2020_2020
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
11. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202012026_Z
103 076,40 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011447_Z
82 800,00 € MODERNA, s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. Jún 2020
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
CUZ-T_ZM_3-13-2020_2020
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Centrum účelových zariadení
4. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011249_Z
Zrušená
129,60 € DEXTRADE Žilina , s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. Jún 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-12-2020_2020
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Máj 2020
Rámcová dohoda
Z20208748_Z
94 200,00 € AGC Trenčín s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Apríl 2020
Rámcová dohoda na dodanie mlieka, mliečnych výrobkov a vajec
CUZ_ZM-1-8-2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Apríl 2020
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-12-2020_2020
0,00 € Cora Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení