Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
06/BOZP/2021
8 500,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
20. Apríl 2021
Rámcová dohoda na Originálne tonery do tlačiarní a kopírovacích zariadení
CUZ_ZM_1-4-1-2021_2021
69 900,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Apríl 2021
Rámcová dohoda na osobné ochranné pracovné pomôcky pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-4_2021_2021
Doplnená
69 900,00 € REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Apríl 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_D01_2-2_2021_2021
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
12. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CP-BA_ZM_CPBA-ON_5_005-2021-V_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Centrum účelových zariadení SR
12. Apríl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
03/BOZP/2021
600,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
29. Marec 2021
Rámcová dohoda na dodanie čistiacich a hygienických potrieb pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-3-2021_2021
69 990,00 € Eko spotreba s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. Marec 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Čistenie a pranie prádla"
CUZ-T_ZM_2-2-2021_2021
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné získanie teoretických poznatkov TPO(ŠTPO) a Aktualizačná odborná príprava TPO(ŠTPO) v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v platnom znení.
01/BOZP/2021
850,00 € EDUCO-CONSULT s.r.o Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
5. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20213607_Z
256 786,73 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Marec 2021
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-003/2021-V
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Centrum účelových zariadení
3. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2020-002897-037_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
3. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2020-002897-039_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
3. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2020-002897-040_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
3. Marec 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CP-TT_CPTT-ON-2020-002897-038_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
26. Február 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_2-1-2021_2021
0,00 € Ryba Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Február 2021
Rámcová dohoda na dodanie čerstvého ovocia a zeleniny
CUZ_ZM_1-2_2021_2021
163 000,00 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Február 2021
Vyčerpanie tukov a tukovej vody, odvoz odpadu, ekol. likvidácia odpadu lapača tukov a čistenie vnútornej kanalizácie vysokým tlakom.
CUZ-IVS-02/2021
6 000,00 € Kanal M.P.S s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
10. Február 2021
Mgr. Vladimír Pirošík, advokát
CUZ-IVS-20/2021
10 000,00 € Mgr. Vladimír Pirošík, advokát Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu
3. Február 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A6211440
CUZ-T_ZM_2-2021_2021
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení