Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2020
Zmluva o nájme automatov na teplé nápoje a dodávke surovín
CUZ_ZM_1-26-2020_2020
0,00 € WINNIE s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Október 2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-18-2020_2020
0,00 € Linde Gas s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-008-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-009-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-011-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR – Centrum účelových zariadení
6. Október 2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-010-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
1. Október 2020
Rámcová dohoda na dodanie mrazenej zmrzliny
CUZ_ZM-1-23-2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. September 2020
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-24-2020_2020
0,00 € ReelTech s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. September 2020
Zmluva oposkytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné získanie teoretických poznatkov TPO a Aktualizačná odborná príprava TPO v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v platnom znení.
07/BOZP/2020
1 200,00 € EDUCO-CONSULT s.r.o Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
18. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní "Výcvik v polygóne pre objednávateľa v súlade s § 27 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
08/BOZP/2020
3 700,00 € PETROLSERVIS SK, spol. s.r.o Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
4. September 2020
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/000434-022
SITB_ZM_SITB-OO2-2020/000434-022_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Centrom účelových zariadení
3. September 2020
Rámcová dohoda na dodanie alkoholických a nealkoholických nápojov určených na ďalší predaj
CUZ_ZM-1-21-2020_2020
0,00 € METRO Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. August 2020
Rámcová dohoda na dodanie cukroviniek,kávy,čaju určených na ďalší predaj
CUZ_ZM-1-20-2020_2020
Doplnená
0,00 € KON-RAD spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. August 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/000434-024
CUZ_ZM-1-19-2020_2020
16 574,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Slovenská republika zastúpená Centrom účelových zariadení
5. August 2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM-1-18-2020_2020
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
Doplnená
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní č. 06/BOZP/2020
928/5/2020
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-16-2020_2020
0,00 € ProTech Service, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202013308_Z
70 800,00 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-14-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení