Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné získanie teoretických poznatkov o bezpečnosti pri práci, Aktualizačná odborná príprava BT v zmysle zákona NRSR č.124/2006 Z.z. v platnom znení.
03/BOZP/2020
1 200,00 € EDUCO-CONSULT, s.r.o. Centrum účelových zariadení - stredisko IVS Bratislava
17. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní základné a opakované školenia vrátane AOP zváračov a osobitných školení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
02/BOZP/2020
18 940,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Centrum účelových zariadení , stredisko Inštitút pre verejnú správu
11. Február 2020
Zmluva o prenájme priemyslených utierok
CUZ-T_ZM_3-5-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Február 2020
Mandátna zmluva individuálne cestovné poistenie
CUZ-T_ZM_3-6-2020_2020
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
10. Február 2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
CUZ_ZM-1-2-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
7. Február 2020
Rámcová zmluva o vykonávaní lektorskej činnosti
CUZ-IVS-39/2020
4 987,50 € Mgr. Vladimír Pirošík, advokát Centrum účelových zariadení , stredisko Inštitút pre verejnú správu
4. Február 2020
Zmluva o spolupráci
CUZ_ZM-1-1-2020_2020
0,00 € JADURO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Január 2020
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_3-4-2020_2020
0,00 € Cukráreň J+R, Helena Jacková Centrum účelových zariadení
30. Január 2020
Rámcová zmluva
CUZ_ZM-1-6-2020_2020
0,00 € František Jánoš - DREVOVÝROBA Centrum účelových zariadení Stredisko Krompachy
30. Január 2020
Výmena plastových okien na budove a murárske práce
CUZ-IVS-34/2020
22 754,87 € MIVEROB, s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
29. Január 2020
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_3-3-2020_2020
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
27. Január 2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvého ovocia a zeleniny
CUZ_ZM-1-3-2020_2020
0,00 € LUNYS s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Január 2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvého ovocia a zeleniny
CUZ_ZM-1-4-2020_2020
0,00 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Január 2020
Zmluva o prenájme rohoží
CUZ-T_ZM_3-1-2020_2020
0,00 € Linstrom, s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-IVS-15/2020
6 240,00 € abakis, s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. Január 2020
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom
CUZ-T_ZM_3-2020_2020
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2020
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
CUZ-T_ZM_3-37-2019_2019
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Centrum účelových zariadení
31. December 2019
Dodatok č.1 CUZ-D21-235/2019
CÚZ-D21-235/2019
0,00 € Ľudmila Kloučková VINEX, Centrum účelových zariadení
20. December 2019
Kúpna zmluva
Z201938107_Z
23 076,00 € UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
19. December 2019
Kolektívna zmluva na rok 2020
CUZ_ZM-1-59-2019_2019
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení