Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2021
Zmluva o dielo,pripojení a servisnej činnosti č.8011507
CUZ_ZM_1_48/2021
0,00 € PROFI-NET, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. December 2021
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ_ZM_1_49/2021
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č.SPSČ-OO-2021/004907-001-stredisko Krompachy
Kontrakt na rok 2022 č.SPSČ-OO-2021/004907-001-stredisko Krompachy
1 200 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
16. December 2021
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ_ZM_1_46/2021
0,00 € PROINIT s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. December 2021
Kontrakt na rok 2022 č.SPSČ-OO-2021/004908-001-stredisko Svidník
SPSČ-OO-2021/004908-001
1 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
15. December 2021
Zmluva o poskytnutí programového vybavenia č.084/2021/HNET
CUZ_ZM_1_42/2021
Doplnená
0,00 € HOUR, spol. s.r.o Centrum účelových zariadení
15. December 2021
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
CUZ_ZM_1_40/2021
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
15. December 2021
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-02
CUZ_ZM_1_39/2021
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
3. December 2021
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
4 980,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Dohoda o urovnaní
CÚZ_ZM_1_38/2021
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Rámcová dohoda č.1
Rámcová dohoda č.1
Doplnená
0,00 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
25. November 2021
Hromadná licenčná zmluva
CÚZ_ZM_1_37/2021
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Centrum účelových zariadení
24. November 2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní technickej služby
CÚZ_DO_1_2-13/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
24. November 2021
Zmluva o poskytovaní technickej služby
CÚZ_ZM_1_35/2021
0,00 € Comein.sk s.r.o. Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
22. November 2021
Rámcová dohoda
Z202122108_Z
52 032,00 € aluplast Austria GmbH Centrum účelových zariadení
9. November 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. CUZ-ZM-1-23/2021/A
CUZ_ZM_1-23-A_2021_2021
0,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. November 2021
Rámcová dohoda
Z202120704_Z
66 052,51 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Október 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201915943_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D01-2-12_2021_2021
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
6. Október 2021
Zmluva o bežnom účte
CUZ_ZM_1-30_2021_2021
0,00 € Štátna pokladnica Centrum účelových zariadení
1. Október 2021
Zmluva o dielo - opravy a revízie výťahov
CUZ_ZM_1-28_2021_2021
Doplnená
0,00 € Július Póňa - opravy a revízie výťahov Centrum účelových zariadení