Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2019
Kolektívna zmluva na rok 2020
CUZ_ZM-1-59-2019_2019
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
18. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-05
CUZ_ZM-1-58-2019_2019
0,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-03
CUZ_ZM-1-57-2019_2019
0,00 € Pow-en a.s. Centrum účelových zariadení
17. December 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
CP-BA_ZM_CPBA-ON-5-006-2019-V_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) SR-Centrum účelových zariadení
17. December 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
CP-BA_ZM_CPBA-ON-5-007-2019-V_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) SR-Centrum účelových zariadení
16. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-35-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. December 2019
Kúpna zmluva
Z201937513_Z
3 598,80 € BEGA, s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. December 2019
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201751095_Z - Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP
CUZ_D01-1-56-2019_2019
0,00 € REMPO UNIVERS EU. s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. December 2019
Kúpna zmluva
Z201936829_Z
2 328,00 € UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
3. December 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Z2019349695
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.Z2019349695_Z - CÚZ_D01-1-51_2019
Doplnená
0,00 € TEKMA, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-34-2019_2019
0,00 € Interier Tatry s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. November 2019
Kúpna zmluva
Z201935946_Z
1 740,00 € nabbi, s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. November 2019
Kúpna zmluva
Z201933784_Z
2 038,80 € Jarmila Svítková-BIBIONE Centrum účelových zariadení
19. November 2019
Kúpna zmluva
Z201934954_Z
540,00 € Alena Šugereková Centrum účelových zariadení
19. November 2019
Zmluva o dielo
Z201934969_Z
9 600,00 € TEKMA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
19. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní oprávbené osoby v zmysle požiadaviek 391/89 EEC, 656/89 EEC 686/EEC ai v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7/BOZP/2019
6 720,00 € INDUSTRIAL SAFETY spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-32-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-33-2019_2019
0,00 € ERYS s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Október 2019
Dohoda o zániku zmluvy č.40-000077099PO2013
CUZ_ZM-1-50-2019_2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Október 2019
Rámcová dohoda na dodanie základných a konzervovaných potravín
CUZ_ZM-1-49-2019_2019
Doplnená
0,00 € KON-RAD spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení