Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
06/BOZP/2020
800,00 € Technická inšpekcia, a.s. - ústredie Centrum účelových zariadení (CÚZ) stredisko IVS
23. Jún 2020
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_3-15-2020_2020
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
12. Jún 2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z2019155_Z-Čerstvá zelenina a ovocie
CUZ_D01-2-10-2020_2020
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení (strediská Signál Piešťany a Maják Senec)
11. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202012026_Z
103 076,40 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011447_Z
82 800,00 € MODERNA, s.r.o. Centrum účelových zariadení
5. Jún 2020
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
CUZ-T_ZM_3-13-2020_2020
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Centrum účelových zariadení
4. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202011249_Z
Zrušená
129,60 € DEXTRADE Žilina , s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. Jún 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-12-2020_2020
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Máj 2020
Rámcová dohoda
Z20208748_Z
94 200,00 € AGC Trenčín s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. Apríl 2020
Rámcová dohoda na dodanie mlieka, mliečnych výrobkov a vajec
CUZ_ZM-1-8-2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Apríl 2020
Rámcová dohoda na drobný kuchynský inventár pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM-1-12-2020_2020
0,00 € Cora Gastro, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. Marec 2020
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva"
CUZ-T_ZM_3-8-2020_2020
Doplnená
0,00 € THERM GAS - Ing. Peter Bendík Centrum účelových zariadení
4. Marec 2020
Rámcová dohoda
Z20204194_Z
226 798,80 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. Február 2020
Dohoda o elektronickej fakturácii
CUZ_ZM-1-11-2020_2020
0,00 € PENAM SLOVAKIA a.s. Centrum účelových zariadení
28. Február 2020
Zmluva o dielo -Výroba a montáž lavíc do učebne č.7
CUZ-IVS-61/2020
21 240,00 € ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
26. Február 2020
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_3-7-2020_2020
0,00 € Ryba Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia vrátene AOP prípravy obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
05/BOZP/2020
Doplnená
14 200,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
24. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia vrátane AOP prípravy elektrotechnikov a obsluhy elektrocentrál v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
01/BOZP/2020
7 500,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
24. Február 2020
Rámcová dohoda
Z20203312_Z
Zrušená
210 000,00 € SEZAM, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia 1. pomoci v súlade s Vyhl. 398/2010 Z.z. MZ SR a so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
04/BOZP/2020
9 150,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava