Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2021
Rámcová dohoda na vodoinštalačný materiál a sanitárne výrobky
CUZ_ZM_1-12_2021_2021
31 000,00 € Ptáček - veľkoobchod, a.s. Centrum účelových zariadení
19. Júl 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CUZ_ZM_1-18_2021_2021
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2021
Rámcová dohoda na parapetné dosky, žalúzie a sieťky proti hmyzu pre výrobu CÚZ
CUZ_ZM_1-13_2021_2021
49 000,00 € Moderna, s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM_1-15_2021_2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení
2. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM_1-14_2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
2. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
08/BOZP/2021
12 790,00 € INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. CUZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany- stredisko IVS
2. Júl 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_D01-2-7-2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
1. Júl 2021
Rámcová dohoda
Z202113966_Z
98 155,56 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
30. Jún 2021
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-069_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
24. Jún 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_D01-2-6_2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
24. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_D01-2-5_2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
22. Jún 2021
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU č. SE-OD1-2021/003310-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-003310-001_2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Centrum účelových zariadení
17. Jún 2021
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_2-3-2021_2021
0,00 € OsmoDry.cz s.r.o. Centrum účelových zariadení
14. Jún 2021
Rámcová dohoda na EKO/BIO obaly a obalový materiál
CUZ_ZM_1-6_2021_2021
48 800,00 € Eko spotreba s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Jún 2021
Rámcová dohoda
Z202111377_Z
72 000,00 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Jún 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_D01-2-1-2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
3. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM_1-8_2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2021
Zmluva o vykonávaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác
CUZ_ZM_1-5_2021_2021
29 000,00 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Máj 2021
Rámcová dohoda
Z202110604_Z
Zrušená
57 500,00 € Quatro LM, s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. Máj 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ_D01-2-3_2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení