Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb servisu a administrácie výpočtovej techniky
CUZ-ZM-1-11/2022
0,00 € center.sk, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Marec 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č.NET2017167-Z čerstvé,chladené mäso bravčové,hovädzie,divina
CÚZ-D1-2/7/2022
0,00 € POZANA MEAT s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Marec 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
CÚZ-D01-2-8/2022
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
29. Marec 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CÚZ-ZM-1-12/2022
Doplnená
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. Marec 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-002
SE_ZM_SE-OD1-2022-003220-002_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
22. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
CÚZ-D1-2-5-2022
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
22. Marec 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CÚZ-D01-2-6/2022
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
22. Marec 2022
Zmluva o prenájme technického zariadenia
CUZ-IVS-2022/051
Doplnená
15 920,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Marec 2022
Rámcová dohoda o dodávke vážených šalátov a výrobkov studenej kuchyne
CÚZ-ZM-30/2022
8 190,40 € KORO s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-IVS-2022/043
7 000,00 € detect s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Marec 2022
Rámcová dohoda o dodávke kancelárskych potrieb a tlačív
CÚZ-ZM-1-9/2022
Doplnená
46 492,90 € Tibor Varga TSV PAPIER Centrum účelových zariadení
7. Marec 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
CÚZ-D1-2-4/2022
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
2. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výrobou a dodávkou hotovej stravy a občerstvenia
CUZ-ZM-1-8/2022
Doplnená
197 774,00 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy SNV
25. Február 2022
Rámcová dohoda o dodávke vážených šalátov a výrobkov studenej kuchyne
CÚZ-ZM-1-7/2022
115 097,00 € Ing.Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
22. Február 2022
Zmluva pre oblasť gastronómie na kávu,kávovary,doplnkový sortiment,čaj
CÚZ_ZM_1-6/2022
0,00 € Julius Meinl Coffee Intl., a.s. Centrum účelových zariadení
21. Február 2022
Zmluva o dielo na Revízie vyhradených technických zariadení tlakových
CUZ-ZM-1-5/2022
9 947,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
15. Február 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. CÚZ-ZM-1-49/2019 na dodanie základných a konzervovaných potravín pre CÚZ
CÚZ-D02-2-1/2022
241 978,00 € KON-RAD spol.s r.o. Centrum účelových zariadení
14. Február 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.CÚZ-ZM-1-8/2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.CÚZ-ZM-1-8/2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
14. Február 2022
Príkazná zmluva
CUZ-ZM-1-2/2022
0,00 € Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Centrum účelových zariadení
14. Február 2022
Rámcová dohoda o dodávke cukrárskych výrobkov z učňovskej dielne
CUZ-ZM-1-1/2022
0,00 € Stredná odborná škola Centrum účelových zariadení