Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. N4167-00/2016
CUZ-T_ZM_2-9-2021_2021
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Centrum účelových zariadení
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_A_2021_2021
2 770,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_B_2021_2021
3 340,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. September 2021
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ_ZM_1-21_2021_2021
18 900,00 € TENET-PRAKTIK s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. September 2021
Havarijné poistenie vozidla
CUZ_ZM_1-26_2021_2021
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
20. September 2021
Kúpna zmluva
CUZ_ZM_1-27_2021_2021
65 640,00 € Volvo Group Slovakia, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-074_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-075_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Rámcová zmluva pre bezhotovostné platby
CUZ_ZM_1-22_2021_2021
0,00 € SIX Payment Services (Europe) S.A. Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-076_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-073_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
30. August 2021
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_2-7-2021_2021
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
19. August 2021
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. Z2019155 - Čerstvá zelenina a ovocie
CUZ_D01-2-9_2021_2021
0,00 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení
6. August 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2021/003903-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-003903-001_2021
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ_ZM_1-20_:2021_2021
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-5-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-6-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. August 2021
Poistná zmluva
D21-73/2021
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2021
Rámcová dohoda
Z202116030_Z
35 999,99 € RIZNER s. r. o. Centrum účelových zariadení
26. Júl 2021
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_2-4-2021_2021
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení