Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zeleniny,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-27/2022
49 522,20 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-28/2022
Doplnená
275 752,55 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-23/2022
14 364,00 € Bazény Slovensko sro Centrum účelových zariadení
12. Máj 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CUZ-D01-2-13/2022
0,00 € Mesto Krompachy Centrum účelových zariadení
4. Máj 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/OM 21223
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu,
2. Máj 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. CÚZ-ZM-1-1/2022 o dodávke vážených šalátov a výrobkov studenej kuchyne.
CÚZ-ZM-1-7/2022
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
CUZ-ZM-1-18/2022
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
06/BOZP/2022
6 608,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu,
25. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
CUZ-D01-2-10/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
21. Apríl 2022
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov teplej kuchyne
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov teplej kuchyne
0,00 € Ing.Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
21. Apríl 2022
Rámcová dohoda kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu
CUZ-ZM-1-16/2022
Doplnená
789 781,20 € Démos Trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
04/BOZP/2022
20 030,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu,
7. Apríl 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu KRUB 32-25/2022
CUZ-ZM-1-14/2022
0,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ Centrum účelových zariadení
7. Apríl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-D1-2-9/2022
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
7. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č.SE-OD1-2022/003220-002
CUZ-ZM-1-13/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2022
Rámcová zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
CUZ-IVS-2022/066
10 000,00 € Vladimír Pirošík, advokát Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb servisu a administrácie výpočtovej techniky
CUZ-ZM-1-11/2022
0,00 € center.sk, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. Marec 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č.NET2017167-Z čerstvé,chladené mäso bravčové,hovädzie,divina
CÚZ-D1-2/7/2022
0,00 € POZANA MEAT s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Marec 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
CÚZ-D01-2-8/2022
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
29. Marec 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
CÚZ-ZM-1-12/2022
Doplnená
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Centrum účelových zariadení