Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
December
2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvých pekárenských výrobkov
CUZ_ZM-1-34_2020_2020
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
10.
December
2020
Rámcová dohoda
Z202032643_Z
207 541,19 € Ticket Service, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1.
December
2020
Zmluva o výpožičke
CPBB_ZM-040-2020-2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR- Centrum účelových zariadení
26.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202030917_Z
5 700,00 € KEMA SK, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24.
November
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
24.
November
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
20.
November
2020
Rámcová zmluva
CUZ-IVS-155/2020
13 000,00 € Ladislav Sebok, SL - GASTRO Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu Bratislava
20.
November
2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
CUZ_ZM_1-28-2020_2020
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Centrum účelových zariadení
20.
November
2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-04
CUZ_ZM_1-29-2020_2020
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum účelových zariadení
2.
November
2020
Rámcová dohoda
Z202027639_Z
182 400,00 € aluplast Austria GmbH Centrum účelových zariadení
19.
Október
2020
Zmluva o nájme automatov na teplé nápoje a dodávke surovín
CUZ_ZM_1-26-2020_2020
0,00 € WINNIE s.r.o. Centrum účelových zariadení
15.
Október
2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-18-2020_2020
0,00 € Linde Gas s.r.o. Centrum účelových zariadení
6.
Október
2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-008-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
6.
Október
2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-009-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
6.
Október
2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-011-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR – Centrum účelových zariadení
6.
Október
2020
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-SNMIV3-2020-1973-010-P_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR - Centrum účelových zariadení
1.
Október
2020
Rámcová dohoda na dodanie mrazenej zmrzliny
CUZ_ZM-1-23-2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
30.
September
2020
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-24-2020_2020
0,00 € ReelTech s.r.o. Centrum účelových zariadení
18.
September
2020
Zmluva oposkytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné získanie teoretických poznatkov TPO a Aktualizačná odborná príprava TPO v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v platnom znení.
07/BOZP/2020
1 200,00 € EDUCO-CONSULT s.r.o Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
18.
September
2020
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní "Výcvik v polygóne pre objednávateľa v súlade s § 27 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
08/BOZP/2020
3 700,00 € PETROLSERVIS SK, spol. s.r.o Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »