Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Rámcová dohoda
Z20241777_Z
2 700,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
22. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-5/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
14. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zdravotníckeho prístroja
NSM-3-49/2024
0,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
14. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve číslo 1110027651
NSM-3-52/2024
1 145,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zdravotníckeho prístroja
NSM-3-34/2024
0,00 € RADIX MEDICAL spol. s r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
5. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z-302021CNM2-102/2023 zo dňa 04.04.2023
NSM-3-44/2024
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Február 2024
Zmluva o vykonávaní pomocných prác UVVaUVTOS-00725/34-BA-2024
NSM-3-27/2024
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
22. Február 2024
Poistná zmluva-poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
NSM-3-42/2024
0,00 € Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Február 2024
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
NSM-3-36/2024
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. Február 2024
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
NSM-3-35/2024
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
15. Február 2024
Zmluva o spolupráci
NSM-3-28/2024
0,00 € Allio s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
8. Február 2024
Poistná zmluva číslo 1110029715 pre poistenie majetku
NSM-3-17/2024
84 431,60 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
1. Február 2024
D O D A T O K č. 2 k zmluve č. SHNM-OD-2018/001561-002 o poskytovaní služieb zo dňa 31.12.2018
NSM-3-18/2024
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
30. Január 2024
Kúpna zmluva
NSM-3-234/2023
144 000,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
NSM-3-10/2024
0,00 € MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
NSM-3-12/2024
0,00 € Ing. Radovan Majerský, PhD. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
NSM-3-11/2024
0,00 € Ing. Pavel Petrík Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
NSM-3-14/2024
0,00 € pplk. MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
NSM-3-13/2024
0,00 € Ing. Monika Baková, MPH Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. Január 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva
NSM-3-9/2024
0,00 € Doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.