Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Zmluva o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody
1040090124
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
15. Január 2024
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CDK9
88/2024
208 153,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s
12. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb súvisiacich so sprostredkovaním poistných zmlúv, zastupovaním a poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva
NSM-3-2/2024
0,00 € MS Insurance s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. December 2023
ZMLUVA č.1040090124 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
č. 1040090124
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. December 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-238/2023
8 632,52 € VIDRA a spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. December 2023
Darovacia zmluva - C-NBS1-000-087-280
NSM-3-187/2023
50 000,00 € Národná banka Slovenska Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
19. December 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-68/2023
102,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
15. December 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
NSM-3-228/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Syneos Health UK Limited
14. December 2023
Rámcová dohoda
Z202313089_Z
43 080,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o audítorskej činnosti č. NSM-4-501/2020
NSM-3-199/2023
34 300,00 € BPS Audit, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
30. November 2023
Darovacia zmluva
NSM-3-219/2023
0,00 € MUDr. Lucia Illéšová Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
29. November 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-53/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28. November 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-206/2023
13 673,55 € TZMO Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
20. November 2023
Poistná zmluva číslo 1110028527 pre poistenie majetku
NSM-3-198/2023
2 349,48 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
NSM-3-202/2023
700,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
6. November 2023
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru
NSM-3-201/2023
27 575,01 € KAMIKO - HYGIENE s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. November 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-58/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. November 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-43/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. November 2023
Zmluva č. 263/2023 o spolupráci pri vykone odbornej zdravotníckej praxe
NSM-17-51/2023
50,00 € Národný ústav detských chorôb Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
25. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
NSM-3-191/2023
4 098,18 € KONDELA s.r.o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.