Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Protokol č. 13/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 13/2020 o zverení hnuteľného majetku
866,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 74/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 74/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 660,52 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 77/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 77/2020 o zverení hnuteľného majetku
4 063,74 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 59/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 59/2020 o zverení hnuteľného majetku
4 018,86 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 86/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 86/2020 o zverení hnuteľného majetku
0,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
11. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303953-002 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303953-002
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000304012-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000304012-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303907-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303907-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303987-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303987-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303987-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303987-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303949-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303949-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000304017-002 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000304017-002
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303998-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303998-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303953-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303953-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303948-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303948-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303831-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303825-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303825-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303951-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303948-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303948-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303992-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303992-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.