Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303953-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303953-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303948-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303948-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303831-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303825-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303825-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303951-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303948-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303948-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303992-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303992-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Február 2021
Zmluva č. PZ002000303909-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303909-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
21. Január 2021
Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia do distribučnej sústavy
122046768
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
21. Január 2021
Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia do distribučnej sústavy
122046742
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
21. Január 2021
Zmluva o dodávke plynu
9106737737
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Január 2021
Rámcová zmluva na zneškodnenie komunálneho odpadu skládkovaním
3/2021
25 760,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
13. Január 2021
Rámcová zmluva na zneškodnenie komunálneho odpadu spaľovaním
1112/50/2021
68 827,50 € Odvo a likvidácia odpadu a.s., skr. OLO a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
13. Január 2021
Rámcová zmluva na uloženie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
1/2021
54 365,96 € BUČINA EKO, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.