Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2022
Protokol č. 87/2021 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 87/2021
61 892,08 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
11. Január 2022
Protokol č. 86/2021 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 86/2021
70 430,40 € Mestská časť Bratislava-Ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
30. December 2021
Čiastková zmluva k Rámcovej zmluve o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pod č. 380/2021-VIII/102 zo dňa 20.12.2021
DZ 59/2021
0,00 € Pow-en, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
29. November 2021
Zmluva č 002-2021 - Výkon služby informátora a poskytovanie výjazdov bezpečnostnej služby
002/2021
160 000,00 € GUARD EYE s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
19. November 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
DZ 57/2021
0,00 € JRK Slovensko, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
19. November 2021
Zmluva o práve používania služby ELWIS
DZ 56/2021
0,00 € JRK Slovensko, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
16. November 2021
Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia do distribučnej sústavy
122129787
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
10. November 2021
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
DZ-53/2021
28 200,00 € LAPERR, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
4. November 2021
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
DZ-54/2021
6 250,00 € EP Slovakia, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
19. Október 2021
Rámcová poistná zmluva
2406720022
0,00 € GENERALI Poisťovňa, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
19. Október 2021
Rámcová poistná zmluva
2406720023
0,00 € GENERALI Poisťovňa, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva č. Z202118057-Z
Z202118057-Z
71 600,00 € REDOX, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
22. September 2021
Kúpna zmluva
Z202118057_Z
85 920,00 € REDOX, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. o.)
27. Júl 2021
Hlavná dohoda o spolupráci
A00009532/C871489
0,00 € W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
27. Júl 2021
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet MOL Group GOLD
DZ 24/2021
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
13. Júl 2021
Rámcová kúpna zmluva na Papierové vrecká s kartónovou lopatkou na psie exkrementy
47/2021
48 900,00 € VK SERVIS, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
17. Jún 2021
Rámcová zmluva na servis zametacej nadstavby VIAJET na vozidlo MITSUBISHI
44/2021
18 800,00 € REDOX SERVICES, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
17. Jún 2021
Rámcová zmluva na servis kosačiek, traktorov a zametačiek
46/2021
68 200,00 € Marián Šupa Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
11. Jún 2021
Rámcová zmluva na servis nákladných motorových vozidiel a dodávka náhradných dielov
45/2021
69 350,00 € FoReS SK, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.