Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Protokol č. 14/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 14/2020 o zverení hnuteľného majetku
866,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 15/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 15/2020 o zverení hnuteľného majetku
44 000,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 41/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 41/2020 o zverení hnuteľného majetku
4,38 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 44/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 44/2020 o zverení hnuteľného majetku
295,53 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 26/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 26/2020 o zverení hnuteľného majetku
7 474,14 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 38/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 38/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 006,94 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 22/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 22/2020 o zverení hnuteľného majetku
464,41 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 75/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 75/2020 o zverení hnuteľného majetku
3 597,98 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 76/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 76/2020 o zverení hnuteľného majetku
3 534,04 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 79/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 79/2020 o zverení hnuteľného majetku
19 451,25 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 57/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 57/2020 o zverení hnuteľného majetku
10 870,14 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 58/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 58/2020 o zverení hnuteľného majetku
0,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 63/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 63/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 415,74 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 67/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 67/2020 o zverení hnuteľného majetku
4 476,52 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 68/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 68/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 531,88 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 3/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 3/2020 o zverení hnuteľného majetku
847,27 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 4/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 4/2020 o zverení hnuteľného majetku
847,27 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 8/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 8/2020 o zverení hnuteľného majetku
40 635,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 17/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 17/2020 o zverení hnuteľného majetku
15 840,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 7/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 7/2020 o zverení hnuteľného majetku
124 162,50 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.