Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2021
Rámcová zmluva na rezy stromov vo vybraných areáloch zelene, základných škôl a materských škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov.
43/2021
Doplnená
63 000,00 € Espect, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
8. Jún 2021
Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia do distribučnej sústavy
122093192
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
21. Máj 2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
41/2021
68 000,00 € Roth Ľudovít Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
5. Máj 2021
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
B-02/2021
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
26. Apríl 2021
Rámcová zmluva o operatívnom leasingu a poskytovaní ďalších služieb
101592
0,00 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
12. Apríl 2021
Dočasné užívanie úžitkového vozidla PIAGGO
27/2021
0,00 € TSM SLOVAKIA, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
12. Apríl 2021
Zmluva o dielo
10/2020
0,00 € TRIMEL, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
9. Apríl 2021
Rámcová zmluva na strojové a ručné kosenie - lokalita Trnávka
36/2021
20 023,20 € KOSEC plus, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
9. Apríl 2021
Rámcová zmluva na strojové a ručné kosenie - lokalita Ostredky
37/2021
64 406,60 € KOSEC plus, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
31. Marec 2021
Zmluva č. PZ002000303996-002 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000303996-002
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
11. Marec 2021
Zmluva č. PZ002000304108-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
PZ002000304108-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
9. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
33/2021
260 000,00 € Advokátska kancelária Forgáč, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
8. Marec 2021
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
DZ 31/2021
52 000,00 € Anton Jendek - A+Z Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
8. Marec 2021
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
DZ 32/2021
20 000,00 € Anton Jendek - A+Z Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
8. Marec 2021
Rámcová zmluva na dodanie tovaru
DZ 30/2021
25 000,00 € Anton Jendek - A+Z Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
19. Február 2021
Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov
8675
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
18. Február 2021
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby VNET - Dátové služby
210163499
0,00 € VNET, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
18. Február 2021
Zmluva o poskytovaní služieb VNET - Hlasové služby
210163501
0,00 € VNET, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
18. Február 2021
Zmluva č. PZ002000304157-001 o dodávke pitnej vody a odvázaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ002000304157-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 1/2020 o zverení nehnuteľného majetku
Protokol č. 1/2020
513 744,86 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.