Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Protokol č. 40/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 40/2020 o zverení hnuteľného majetku
515,84 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 37/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 37/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 006,94 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 70/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 70/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 487,48 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 71/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 71/2020 o zverení hnuteľného majetku
4 388,12 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 53/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 53/2020 o zverení hnuteľného majetku
762,91 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 60/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 60/2020 o zverení hnuteľného majetku
0,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 81/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 81/2020 o zverení hnuteľného majetku
14 613,75 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 83/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 83/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 299,06 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 84/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 84/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 299,06 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 85/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 85/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 299,06 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 66/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 66/2020 o zverení hnuteľného majetku
2 787,72 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 2/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 2/2020 o zverení hnuteľného majetku
847,27 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 18/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 18/2020 o zverení hnuteľného majetku
21 930,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 34/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 34/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 006,94 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 47/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 47/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 979,45 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 50/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 50/2020 o zverení hnuteľného majetku
916,89 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 29/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 29/2020 o zverení hnuteľného majetku
5 715,56 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 30/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 30/2020 o zverení hnuteľného majetku
5 715,56 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 23/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 23/2020 o zverení hnuteľného majetku
7 474,14 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 24/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 24/2020 o zverení hnuteľného majetku
7 474,14 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.