Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Protokol č. 6/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 6/2020 o zverení hnuteľného majetku
60 952,50 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 10/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 10/2020 o zverení hnuteľného majetku
9 526,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 31/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 31/2020 o zverení hnuteľného majetku
5 715,56 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 28/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 28/2020 o zverení hnuteľného majetku
7 474,14 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 19/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 19/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 051,90 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 9/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 9/2020 o zverení hnuteľného majetku
33 759,09 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 1/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 1/2020 o zverení hnuteľného majetku
847,27 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 33/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 33/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 006,94 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 36/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 36/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 006,94 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 80/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 80/2020 o zverení hnuteľného majetku
19 451,25 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 82/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 82/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 299,06 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 54/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 54/2020 o zverení hnuteľného majetku
915,46 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 56/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 56/2020 o zverení hnuteľného majetku
10 963,18 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 72/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 72/2020 o zverení hnuteľného majetku
5 598,26 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 73/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 73/2020 o zverení hnuteľného majetku
5 952,62 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 48/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 48/2020 o zverení hnuteľného majetku
916,89 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 49/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 49/2020 o zverení hnuteľného majetku
916,89 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 43/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 43/2020 o zverení hnuteľného majetku
849,96 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 21/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 21/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 097,64 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 11/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 11/2020 o zverení hnuteľného majetku
13 494,10 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.