Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Protokol č. 20/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 20/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 051,90 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 12/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 12/2020 o zverení hnuteľného majetku
13 494,10 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 16/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 16/2020 o zverení hnuteľného majetku
16 000,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 32/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 32/2020 o zverení hnuteľného majetku
5 715,56 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 27/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 27/2020 o zverení hnuteľného majetku
7 474,14 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 51/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 51/2020 o zverení hnuteľného majetku
977,91 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 52/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 52/2020 o zverení hnuteľného majetku
341,25 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 55/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 55/2020 o zverení hnuteľného majetku
747,26 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 78/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 78/2020 o zverení hnuteľného majetku
14 598,92 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 62/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 62/2020 o zverení hnuteľného majetku
0,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 64/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 64/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 324,76 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 65/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 65/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 530,12 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 69/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 69/2020 o zverení hnuteľného majetku
2 786,90 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 39/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 39/2020 o zverení hnuteľného majetku
6 786,46 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 45/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 45/2020 o zverení hnuteľného majetku
295,53 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 35/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 35/2020 o zverení hnuteľného majetku
1 006,94 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 61/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 61/2020 o zverení hnuteľného majetku
10 870,14 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 46/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 46/2020 o zverení hnuteľného majetku
295,53 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 6/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 6/2020 o zverení hnuteľného majetku
60 952,50 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.
15. Február 2021
Protokol č. 10/2020 o zverení hnuteľného majetku
Protokol č. 10/2020 o zverení hnuteľného majetku
9 526,00 € Mestská časť Bratislava-ružinov Verejno-prospešné služby Ružinov, p.o.