Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01975/2024-PKZ -K40239/24.00
6 835,71 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
02233/2024-PKZP-K40305/24.00
8 931,65 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01703/2024-PKZ -K40220/24.00
1 433,50 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena, KN C č. 829/2, LV č. 228, k.ú. Trstené pri Hornáde
556/2024-KE
140,07 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
02234/2024-PKZP-K40287/24.00
5 311,66 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
02232/2024-PKZP-K40313/24.00
367,92 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01702/2024-PKZ -K40213/24.00
13 713,68 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
01962/2024-PKZ -K40238/24.00
698,98 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-5932-2024
12,84 € Alžbeta Pavuková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
13-6073-2024
97,82 € Helena Hančáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Kúpna zmluva
15-5245-2024
32,36 € Magda Lacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
12. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4498-2023/GP 26-39
1 146,62 € Nezistení vlastníci zastúpení správcom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4166-2023/GP 26-38
0,00 € Štefan Karafa Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/311-4313-2023/GP 26-38
0,00 € Peter Vaňo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5401-2024/GP 26-37
0,00 € Petr Švanda Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5377-2024/GP 26-37
0,00 € Ľubomíra Rendošová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5529-2024/GP 26-35
0,00 € Ľubomír Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5582-2024/GP 26-35
0,00 € Bc. Dana Nagyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5593-2024/GP 26-35
0,00 € Mária Pencová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
10. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/37-4469-2023/GP 26-39
0,00 € Zdena Kosálová Valaliky Industrial Park, s. r. o.