Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5626-2024/GP 26-35
0,00 € Silvia Šárošiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5608-2024/GP 26-35
0,00 € František Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5592-2024/GP 26-35
0,00 € Mgr. Jana Pasternáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5595-2024/GP 26-35
0,00 € Irena Piacunová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5553-2024/GP 26-35
0,00 € Marta Macejová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5556-2024/GP 26-35
0,00 € Eva Maľučká Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5499-2024/GP 26-35
0,00 € Mgr. Ondrej Horváth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5503-2024/GP 26-35
0,00 € Gabriela Hudáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5510-2024/GP 26-35
0,00 € Jolana Jakabová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5514-2024/GP 26-35
0,00 € Viera Jászayová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5517-2024/GP 26-35
0,00 € Ladislav Kačeňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5521-2024/GP 26-35
0,00 € Jozef Klučár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5476-2024/GP 26-35
0,00 € Mária Durbáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5479-2024/GP 26-35
0,00 € Ján Fečo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5486-2024/GP 26-35
0,00 € Ing. Gabriela Garaiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/30-5490-2024/GP 26-35
0,00 € Božena Grešová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4930-2024/GP 26-78
0,00 € Ing. Martin Seman Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/32-4925-2024/GP 26-78
0,00 € Gabriela Rusnáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5367-2024/GP 26-37
0,00 € Lucia Pásztor Kappelová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5129-2024/GP 26-77
0,00 € Emília Lemešaniová Valaliky Industrial Park, s. r. o.