Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
210/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Martin Polák
12. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
211/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Jana Rosivalová
11. Október 2022
Dodatok č. 20 k Zmluve č. 62NFAS000518
206/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 22/2022
187/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Jakub Biroš
28. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
186/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Igor Štelbaský
26. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2021
257/2022
35 795,72 € Slovenská republika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Finančné riaditeľstvo SR
26. September 2022
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2022/2239/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
22. September 2022
ZMLUVA O KLINICKOM SKÚŠANÍ C4391001
183/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Pfizer Inc. New York zastúpený Pfizer Europe MA EEIG
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
171/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Viktória Škulibová
21. September 2022
Zmluva o výpožičke č. VP 1/2022
182/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky KARTOMA, s.r.o.
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
177/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Michaela Szkokanová Melicháreková
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
178/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Bc. Liubov Chevoris
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
172/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Zdenka Turanová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
169/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Matušková
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
179/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Bc. Petra Vráblová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
175/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ladislav Húška
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
168/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Andrea Baloghová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
170/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Patrik Marek
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
180/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Rozália Puzserová
21. September 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
174/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Eleonóra Horváthová