Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 04/2022
47/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Marek Čajági
10. Marec 2022
DODATOK č. 8 k Zmluve č. ÚHL RK - 35/4-19
36/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo obrany SR
10. Marec 2022
Nájomná zmluva 7/2022
37/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mustafa Abdul Hadi
7. Marec 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
243/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Marec 2022
Zmluva o spolupráci
249/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
32/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Bernadeta Melišková
4. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 10/2022
34/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Karol Hajnovič
4. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
33/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Andrea Baloghová
11. Február 2022
Nájomná zmluva 31/2021
26/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Lucia Verešová
11. Február 2022
Nájomná zmluva 1/2022
27/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Igor Slabak
7. Február 2022
Nájomná zmluva 2/2022
20/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Erika Hrušková
7. Február 2022
Nájomná zmluva 4/2022
22/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Darina Štetková
7. Február 2022
Nájomná zmluva 5/2022
23/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mário Kukola
7. Február 2022
Nájomná zmluva 6/2022
24/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Letícia Rhédey
7. Február 2022
Nájomná zmluva 3/2022
21/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viktória Sulčanová
1. Február 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 18
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Január 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
17/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Jana Puterová
27. Január 2022
Zmluva o prevode správy
148/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Január 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
15/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Viktória Pőtheová
26. Január 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 1/2022
14/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Matúš Ďuriš