Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlania
2255/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
4. Máj 2023
Dohoda č. OPO/0329/2023 o ukončení Zmluvy o výpožičke
OPO/0329/2023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
28. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 24042023/2
24042023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Karol Hajnovič
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 14032023
14032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Elena Adamčíková
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva č.13032023
13032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Irena Baloghová
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 31032023
31302023
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ivan Bobrík
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 03042023
03042023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky RNDr. Blažena Brucková
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 14042023/1
14042023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nikolas Deči
19. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/17/054/325
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
14. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 21032023
21032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Magdalena Janina Stepien
14. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 16032023/1
16032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lucia Kráľová
6. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 01022023/1
01022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nina Szárazová
6. Apríl 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 22032023/1
22032023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Yousef M. Y. Nofal
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 22032023
22032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristóf Mikus
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 16032023
16032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adriana Bartová
29. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 21
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
4363 BR – BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
ZMLUVA o výkone správy
21032023/1
2 400,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
87 BR+4012BR-ZS BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 31012023
31012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Marianna Shkriuba