Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 23/2021
276/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Eliška Ďurická
29. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 22/2021
273/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Barbora Poláková
29. Október 2021
Nájomná zmluva 24/2021
278/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Henrieta Szakálosová
29. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie v rámci rezidentského štúdia zdravotníckeho pracovníka
274/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Barbora Slobodníková
29. Október 2021
Dodatok č. 21k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.74NSP1000118
275/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
28. Október 2021
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY
1900/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
271/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ing. Kristián Kubiš
21. Október 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 17
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21. Október 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000518 Dodatok č. 16
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.ZÁMKY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 19/2021
266/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Adriana Gajdošová
20. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 20/2021
267/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Leona Gabrišová
18. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
265/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Helena Hamranová
14. Október 2021
Nájomná zmluva 23/2021
264/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Natalia Parshina
8. Október 2021
Nájomná zmluva 21/2021
254/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Petra Ruščáková
8. Október 2021
Nájomná zmluva 22/2021
255/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Malíková
8. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
256/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Sádovská
8. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
258/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Iveta Procházková
8. Október 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
257/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Marián Šámšon
30. September 2021
Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4004NFAL000117
251/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Union zdravotná poisťovňa, a.s.
30. September 2021
Dodatok č. 17 k Zmluve č. 62NFAS000518
250/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.